Особливості клінічного перебігу гострого періоду інфаркту міокарда у хворих із фібриляцією передсердь і їх вплив на кардіогемодинаміку та проґноз

М. І. Швед, О. Л. Сидоренко, Н. М. Ковбаса Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського Вступ. Фібриляція передсердь (ФП) – найпоширеніша тахіаритмія у хворих на інфаркт міокарда. Мета. Вивчити особливості клінічного перебігу гострого періоду інфаркту міокарда у хворих із фібриляцією передсердь і їх вплив на кардіогемодинаміку та проґноз. Матеріали й методи. Обстежено 116 Read More …

Ефективність впливу середньодозової статинотерапії на показники ліпідного спектра крові у хворих на стабільну ішемічну хворобу серця, поєднану з неалкогольною жировою хворобою печінки у стадії стеатозу

І. І. Вакалюк, Н. Г. Вірстюк ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет» Вступ. Дисліпідемія є одним із основних чинників ризику розвитку атеросклерозу і, як наслідок, серцево-судинних захворювань. Своєю чергою, печінка відіграє провідну роль у виникненні атероґенної дисліпідемії й одночасно є орґаном-мішенню, що призводить до виникнення НАЖХП. Мета. Оцінити ефективність впливу середньодобової статинотерапії на показники ліпідного спектра Read More …

Динаміка антибіотикорезистентності Staphylococcus aureus до лікарських засобів фторхінолонової ґрупи in vitro

І. В. Чопей, Я. О. Михалко, Т. В. Духович Ужгородський національний університет   Вступ. За останні роки значення S. aureus у виникненні бактеріальних інфекцій дихальних шляхів зросло не тільки внаслідок його поширеності, а й через виникнення стійкості цього збудника до лікарських засобів. Зазвичай антибіотики призначають емпірично, тому важливо брати до уваги регіональні особливості чутливості збудників до Read More …

Особливості змін основних показників системного імунітету хворих на акне та їх залежності від клінічних форм перебігу дерматозу

О. О. Сизон, М. О. Дашко Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького Вступ. Вугрова хвороба (акне) – хронічний, із рецидивним перебігом дерматоз, який посідає одне з чіль­них місць у структурі дерматолоґічних хвороб, особливо в осіб молодого віку, є частою причиною стійких рубцевих змін шкіри, неґативно впливає на психоемоційний стан хворих, якість їхнього життя й Read More …

Клінічні маркери синтропічних коморбідних уражень системи кровообігу у хворих на цироз печінки

М. О. Абрагамович, М. Л. Фармага Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького Вступ. Синтропічні коморбідні ураження системи кровообігу у хворих на цироз печінки є одними з найбільш поширених і охоплюють дві окремі нозолоґії – кардіоміопатію з характерними змінами структури та функції серця і стійку артеріальну гіпотонію з властивими для неї особливостями добового ритму й Read More …

Ефективність методів алопластики параумбілікальних троакарних гриж, поєднаних із діастазом прямих м’язів живота, з урахуванням чинників ризику їх рецидиву (повідомлення перше)

В. А. Дадаян Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, м. Київ Вступ. Частота виникнення троакарних гриж після лапароскопічної холецистектомії становить 3,4-6,7 %. До локальних чинників ризику їх утворення належать розмір і тип троакара, місце його введення, розши­рення троакарних ран і помилки під час їх зашивання, інфекція троакарної рани, а до загальних – Read More …

Особливості кальцієво-фосфорного обміну і стану кісток у хворих на цироз печінки: діагностика та принципи диференційованого лікування (огляд літератури та опис клінічного випадку)

Н. В. Дробінська, О. О. Абрагамович, У. О. Абрагамович, М. Л. Фармага Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького Вступ. Порушення кальцієво-фосфорного обміну й стану кісткової тканини, що є основною причиною виникнення спонтанних переломів і обмеження рухової діяльності у хворих на цироз печінки, вимагає глиб­шого розуміння етіолоґії та патоґенезу, застосування лабораторно-інструментальних методів діаґностики з урахуванням Read More …

Злоякісна нейрофіброма (нейроґенна саркома) молочної залози (опис клінічного випадку)

А. А. Кенс1, А.-М. А. Кенс2 1Львівська клінічна лікарня залізничного транспорту 2Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького Вступ. Імовірність злоякісного переродження нейрофібром, як стверджують дослідники, коливається від 15,0 до 30,0 %. Відсутність у літературі описів злоякісної нейрофіброми (нейроґенної саркоми) молочної залози робить спостереження актуальним для фахівців. Мета. Описати клінічний випадок злоякісної нейрофіброми (нейроґенної саркоми) Read More …