Особливості клінічного перебігу гострого періоду інфаркту міокарда у хворих із фібриляцією передсердь і їх вплив на кардіогемодинаміку та проґноз

М. І. Швед, О. Л. Сидоренко, Н. М. Ковбаса Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського Вступ. Фібриляція передсердь (ФП) – найпоширеніша тахіаритмія у хворих на інфаркт міокарда. Мета. Вивчити особливості клінічного перебігу гострого періоду інфаркту міокарда у хворих із фібриляцією передсердь і їх вплив на кардіогемодинаміку та проґноз. Матеріали й методи. Обстежено 116 Read More …

Особливості змін основних показників системного імунітету хворих на акне та їх залежності від клінічних форм перебігу дерматозу

О. О. Сизон, М. О. Дашко Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького Вступ. Вугрова хвороба (акне) – хронічний, із рецидивним перебігом дерматоз, який посідає одне з чіль­них місць у структурі дерматолоґічних хвороб, особливо в осіб молодого віку, є частою причиною стійких рубцевих змін шкіри, неґативно впливає на психоемоційний стан хворих, якість їхнього життя й Read More …

Рівень 25(OH)D в сироватці крові хворих із полісуглобовою формою ревматоїдного артриту та його залежність від деяких клінічно вагомих показників

О. В. Синенький Львівська обласна клінічна лікарня Вступ. За останні роки значно зросла зацікавленість впливом вітаміну D на орґанізм людини та його зв’язком із виникненням та перебігом ревматоїдного артриту (РА). Мета. Дослідити рівень 25(OH)D в сироватці крові пацієнтів із полісуглобовою формою ревматоїдного артриту та його залежність від деяких клінічно вагомих показників. Матеріали і методи. Обстежено Read More …