Домашня сторінка / Home

Домашня сторінка

Журнал “Львівський клінічний вісник”

За задумом головного редактора і його однодумців, що увійшли до редакційної колегії та ради і представляють Україну, Західну Європу, Північну Америку та Австралію, саме такий формат часопису допоможе клініцистам різних фахів інтегруватися, обмінюватися науковою інформацією, сприятиме вирішенню актуальних як фундаментальних, так і, що особливо важливо,  прикладних гострих проблем сучасної медицини.

Рік заснування: 2012.

Засновники: 

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького;

“Видавництво “Кирилиця”.

Галузь науки: Медичні науки.

Періодичність: 4 рази на рік.

Мова видання: українська, англійська, німецька.

Online ISSN: 2520-2898

Print ISSN: 2306-4269

Журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України (Наказ Міністерства освіти і науки України № 793 від 04.07.2014 р.) та затверджено Наказом МОНУ № 32 від 15.01.2018 р., за Наказом МОН від 07.05.2019 р. № 612 – у категорію «Б».

Журнал зареєстровано в наукометричних системах: Google Scholar, CrossRef, DOAJ (Directory of Open Access Journals), Index Copernicus, UlrichsWeb Global Serials Directory, Polska Bibliografia Naukowa (PBN), EuroPub, Open Ukrainian Citation Index (OUCI). 

Журнал внесено до загальнодержавних баз даних «Україніка наукова», Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, матеріали публікуються в УРЖ «Джерело».

Запрошуємо всіх, хто бажає, до участі в нашому проєкті. Будемо раді бачити Ваші праці на сторінках «Львівського клінічного вісника».

З найщирішими побажаннями успішної праці

головний редактор часопису

професор Абрагамович Орест Остапович


Твір “Lviv Clinical Bulletin”, створений Lviv Clinical Bulletin ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства – Некомерційна – Поширення На Тих Самих Умовах 4.0 Міжнародна.  Засновано на творі з http://lkv.biz/. Права, що виходять за рамки цієї ліцензії доступні за адресою http://lkv.biz/uk/redakciya/