Клінічні маркери синтропічних коморбідних уражень системи кровообігу у хворих на цироз печінки

М. О. Абрагамович, М. Л. Фармага Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького Вступ. Синтропічні коморбідні ураження системи кровообігу у хворих на цироз печінки є одними з найбільш поширених і охоплюють дві окремі нозолоґії – кардіоміопатію з характерними змінами структури та функції серця і стійку артеріальну гіпотонію з властивими для неї особливостями добового ритму й Read More …

Характеристика та особливості стану системи кровообігу у хворих на цироз печінки як хвороби з поліорґанним ураженням: патоґенез; діаґностика; принципи лікування її уражень (огляд літератури та опис клінічного випадку)

М. Л. Фармага, М. О. Абрагамович, М. Р. Ферко Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького Вступ. Цироз печінки (ЦП) посідає значне місце серед хвороб внутрішніх орґанів, а його коморбідні синтропічні ураження системи кровообігу є частою причиною інвалідизації нерідко й смерті пацієнтів, що визначає актуальність, медичну та соціально-економічну значущість, а також потребу удосконалення принципів його Read More …