Досягнення кардіології у вивченні предикторів прогнозування гострої лівошлуночкової та критеріїв наростання тяжкости хронічної серцевої недостатности під час хвороб серця (огляд літератури; результати власних досліджень)

В. І. Денесюк Вінницький національний медичний університет імени М. І. Пирогова Вступ. У науковій літературі опубліковано мало праць, присвячених прогнозуванню предикторів гострої і хронічної серцевої недостатности (ХСН). Мета. Проаналізувати досягнення кардіології у вивченні предикторів прогнозування гострої лівошлуночкової та критеріїв наростання тяжкости хронічної серцевої недостатности під час серцево-судинних хвороб. Матеріяли й методи. Використано 51 опубліковану працю, Read More …

Ехокардіографічні предиктори виникнення різних ускладнень системи кровообігу у хворих із гострим коронарним синдромом (огляд літератури; результати власних досліджень)

В. І. Денесюк Вінницький національний медичний університет імени М. І. Пирогова Вступ. Ехокардіографія – інформативний, об’єктивний, і доступний метод діагностики хвороб серця і судин, за допомогою якого визначають розміри та об’єми порожнин серця, ремоделювання серця, скоротливу здатність міокарда й оцінюють клінічну ефективність лікування недостатньо вивчені ЕхоКГ-предиктори виникнення різних ускладнень серцево-судинної системи. Мета. Проаналізувати ЕхоКГ-предиктори виникнення Read More …

Прихильність до лікування та чинники, які впливають на якість лікування артеріальної гіпертензії у пацієнтів у віддалений період після перенесеного інфаркту міокарда

А. В. Ягенський, М. М. Павелко Комунальне підприємство «Медичне об’єднання Луцької міської територіальної громади» Вступ. Прихильність до лікування артеріальної гіпертензії (АГ) після перенесеного інфаркту міокарда (ІМ) недостатньо вивченою проблемою світової кардіології. Мета. Оцінити прихильність до лікування та чинники, які на неї впливають, у пацієнтів із артеріальною гіпертензією у віддалений період після перенесеного інфаркту міокарда. Матеріали Read More …

Вміст маркерів анґіоґенезу інсуліноподібного фактора росту-1 та ендостатину у хворих на гострий інфаркт міокарда за наявності або відсутності коморбідного ожиріння

Д. В. Мартовицький, О. М. Шелест, П. Г. Кравчун Харківський національний медичний університет Вступ. Серцево-судинні захворювання загалом і гострий інфаркт міокарда зокрема посідають провідне місце серед захворювань і смертності у всьому світі, а ожиріння є одним із поширених факторів серцево-судинного ризику. Дослідження маркерів, які б поліпшили стратифікацію ризику та діагностику гострого інфаркту міокарда, має важливе Read More …

Ефективність базисного комплексного лікування у досягненні цільових показників артеріального тиску, динаміки ремоделювання плечової артерії та ендотеліальної дисфункції у хворих на гострий інфаркт міокарда з елевацією сеґмента ST з коморбідною артеріальною гіпертензією (проспективне спостереження упродовж двох років)

О. В. Денесюк Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова Вступ. У хворих із артеріальною гіпертензією (АГ) постійне підвищення артеріального тиску асоційова­ не з ремоделюванням судин і зі структурним зменшенням просвіту артерій у результаті потовщення медіаль­ ного шару. Ця проблема набуває особливої актуальності у хворих із перенесеним інфарктом міокарда, у яких вже спостерігається ендотеліальна дисфункція. Read More …

Ефективність L-арґініну та L-карнітину в складі комплексного лікування хворих на гострий інфаркт міокарда з коморбідним метаболічним синдромом

М. І. Швед, М. Я. Пельо ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України» Вступ. Важливе значення у патоґенезі  атеросклерозу, ішемічної хвороби серця та інфаркту міокарда (ІМ) зокрема має синерґічний вплив різних компонентів метаболічного синдрому (МС), які формують низку гемодинамічних, нейрогуморальних, імунозапальних, прокоаґулянтних реакцій, що своєю чергою призводять до порушень метаболізму в Read More …

Особливості клінічного перебігу гострого періоду інфаркту міокарда у хворих із фібриляцією передсердь і їх вплив на кардіогемодинаміку та проґноз

М. І. Швед, О. Л. Сидоренко, Н. М. Ковбаса Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського Вступ. Фібриляція передсердь (ФП) – найпоширеніша тахіаритмія у хворих на інфаркт міокарда. Мета. Вивчити особливості клінічного перебігу гострого періоду інфаркту міокарда у хворих із фібриляцією передсердь і їх вплив на кардіогемодинаміку та проґноз. Матеріали й методи. Обстежено 116 Read More …

Результати ефективності стентування вінцевих артерій у хворих на гострий інфаркт міокарда з коморбідною артеріальною гіпертензією

О. В. Денесюк¹, В. І. Денесюк¹, Ю. М. Мостовой¹, В. П. Щербак², І. В. Данильчук², В. В. Распутін², О. Л. Сергійчук² 1Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова 2Вінницька міська клінічна лікарня № 1, кардіолоґічний центр Вступ. Актуальна проблема сучасної кардіолоґії – вивчення ефективності лікування гострого інфаркту міокарда (ГІМ) з коморбідною артеріальною гіпертензією (АГ). За Read More …

Фібриляція передсердь після перенесеного інфаркту міокарда: зв’язок зі структурними змінами в серці, серцевою недостатністю та віком

А. В. Ягенський, М. М. Павелко, І. М. Січкарук КЗ «Луцька міська клінічна лікарня» Вступ. Фібриляція передсердь (ФП) виникає у 8,0–22,0 % хворих з гострим інфарктом міокарда (ІМ). Вона асоціюється зі значним зростанням як шпитальної летальності, так і смертності впродовж 5-річного періоду спостереження. Мета. З’ясувати частоту виникнення ФП, її зв’язок зі структурними змінами в серці, Read More …