Діагностична й передбачувана цінність і відношення правдоподібности зміни показників деяких лабораторних синдромів та їх констеляцій у хворих на цироз печінки з порушенням мінеральної щільности кісткової тканини

Н. В. Дробінська, О. О. Абрагамович, М. О. Абрагамович, О. П. Фаюра, М. Р. Ферко, І. Ю. Корнійчук, Р. Б. Іваночко Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького Вступ. Зміни певних лабораторних показників крови, лабораторні синдроми, на які вони вказують, та їх констеляції потребують дослідження їх цінности для можливости використання клініцистами з метою виявлення чи Read More …

Частота та характер уражень кісток у хворих на ревматоїдний артрит, виявлених за допомогою ультразвукової та рентгеностеоденситометрії, їх діагностична цінність для оцінки мінеральної щільности кісткової тканини

В. В. Чемес, У. О. Абрагамович, Л. В. Циганик, C. І. Гута Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького Вступ. Ревматоїдний артрит (РА) – хронічна системна хвороба сполучної тканини нез’ясованої етіології складного автоімунного патогенезу, яка часто ускладнюється вторинним остеопорозом (ОП), що погіршує перебіг і прогноз основної хвороби. Мета. Дослідити частоту й характер уражень кісток у Read More …

Особливості зміни показників деяких лабораторних синдромів і їх констеляцій у хворих на цироз печінки з порушенням мінеральної щільности кісткової тканини

Н. В. Дробінська1, О. О. Абрагамович1, 3. О. Білоус1, М. Р. Ферко1, Р. Б. Іваночко1, М. О. Завадка2 1Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького 2Мережа медичних оптик «Optometrist» Вступ. Дослідження змін певних лабораторних показників крови та верифікування з їх допомогою лабо­раторних синдромів, а також виявлення констеляцій лабораторних синдромів у хворих на цироз печінки (ЦП) Read More …

Показники еритрограми та їх констеляції у хворих на цироз печінки різної етіології з остеопенією й остеопорозом: їх зміни і діагностична цінність

Н. В. Дробінська1, О. О. Абрагамович1, М. О. Абрагамович1, О. Г. Ходосевич2, Р. З. Стах2 1Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького 2Комунальне некомерційне підприємство Львівської обласної ради «Львівська обласна клінічна лікарня» Вступ. Існує потреба пошуку нових загальнодоступних методів скринінгу й діагностики уражень кісток у хворих на цироз печінки (ЦП), чому може відповідати виявлення змін Read More …

Ефективність комплексного диференційованого лікування хворих на системний червоний вовчак з урахуванням особливостей ремоделювання кісткової тканини

У. О. Абрагамович, Л. В. Циганик, О. О. Абрагамович, М. Л. Фармага, О. Т. Романюк Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького Вступ. Системний червоний вовчак (СЧВ) – автоімунна хвороба з властивими їй множинними патологічними процесами в різних органах і системах, у тому числі й у кістковій, від тяжкості ураження яких залежить фізичний, психологічний та Read More …

Особливості кальцієво­фосфорного обміну й стану кісток у хворих на ревматоїдний артрит: патоґенез, діаґностика та принципи диференційованого лікування

В. В. Чемес, О. О. Абрагамович, У. О. Абрагамович, Л. В. Циганик, С. І. Гута Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького Вступ. Значна поширеність ревматоїдного артриту (РА), невпинне зростання захворюваності, ураження осіб працездатного віку, пізня діаґностика, не завжди ефективне лікування та велика економічна шкода, що її завдають захворювання та його ускладнення, ставлять перед медициною проблеми, Read More …

Аналіз взаємозв’язків маркерів кісткового ремоделювання та індексу активності системного червоного вовчака

Л. В. Циганик, О. О. Абрагамович, У. О. Абрагамович, О. Т. Романюк, С. І. Гута Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького Вступ. Системний червоний вовчак (СЧВ) – системна автоімунна хвороба, яка характеризується мультиорґанними ураженнями, зокрема  кісток.  Виникнення остеопорозу (ОП) – тривалий процес, і навіть важке загострення не має достатнього «миттєвого» впливу, який одразу б позначився Read More …

Аналіз впливу окремих показників перебігу системного червоного вовчака та його лікування на мінеральну щільність кісткової тканини

Л. В. Циганик, У. О. Абрагамович, О. Т. Романюк Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького Вступ. У 25,0 % хворих на СЧВ ураження кістково-суглобової системи настає упродовж перших 10 років захворювання. Поширеність остеопенії коливається від 4,0 до 74,0 %, а остеопорозу (ОП) – від 3,0 до 48,0 %. Основні причини невтішної статистики – хронічне Read More …

Особливості кальцієво-фосфорного обміну і стану кісток у хворих на цироз печінки: діагностика та принципи диференційованого лікування (огляд літератури та опис клінічного випадку)

Н. В. Дробінська, О. О. Абрагамович, У. О. Абрагамович, М. Л. Фармага Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького Вступ. Порушення кальцієво-фосфорного обміну й стану кісткової тканини, що є основною причиною виникнення спонтанних переломів і обмеження рухової діяльності у хворих на цироз печінки, вимагає глиб­шого розуміння етіолоґії та патоґенезу, застосування лабораторно-інструментальних методів діаґностики з урахуванням Read More …

Порівняльна оцінка мінеральної щільності кісткової тканини за результатами ультразвукової денситометрії, рентґеностеоденситометрії та двохенерґетичної рентґенівської абсорбціометрії у хворих на системний червоний вовчак

У.  О. Абрагамович, О. О. Абрагамович, Л. В. Циганик, О. В. Синенький, С. І. Гута Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького Вступ. Системний червоний вовчак (СЧВ) – автоімунне захворювання, яке характеризується хронічним запаленням і мультисистемним ушкодженням , що супроводжується ураженням кістково­суглобової системи, зокрема, вторинним остеопорозом (ОП) – важливим чинником у виникненні низькоенерґетичних переломів. Мета. Read More …