Клінічні маркери синтропічних коморбідних уражень системи кровообігу у хворих на цироз печінки

М. О. Абрагамович, М. Л. Фармага Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького Вступ. Синтропічні коморбідні ураження системи кровообігу у хворих на цироз печінки є одними з найбільш поширених і охоплюють дві окремі нозолоґії – кардіоміопатію з характерними змінами структури та функції серця і стійку артеріальну гіпотонію з властивими для неї особливостями добового ритму й Read More …