Ефективність методів алопластики параумбілікальних троакарних гриж, поєднаних із діастазом прямих м’язів живота, з урахуванням чинників ризику їх рецидиву (повідомлення перше)

В. А. Дадаян Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, м. Київ Вступ. Частота виникнення троакарних гриж після лапароскопічної холецистектомії становить 3,4-6,7 %. До локальних чинників ризику їх утворення належать розмір і тип троакара, місце його введення, розши­рення троакарних ран і помилки під час їх зашивання, інфекція троакарної рани, а до загальних – Read More …