Особливості української моделі оцінки ризику перелому (Fracture Risk Assessment – FRAX®) у хворих на цироз печінки з порушенням мінеральної щільности кісткової тканини: її діагностична та прогностична цінність

Н. В. Дробінська, О. О. Абрагамович, М. О. Абрагамович, С. Я. Толопко, С. І. Гута, Р. Б. Іваночко Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького Вступ. Проблему остеопорозних переломів і меж втручання у хворих на цироз печінки (ЦП) досі не розв’язано, а використання української моделі оцінки ризику перелому (FractureRiskAssessment – FRAX®) у хворих на ЦП в Україні Read More …

Діагностична й передбачувана цінність і відношення правдоподібности зміни показників деяких лабораторних синдромів та їх констеляцій у хворих на цироз печінки з порушенням мінеральної щільности кісткової тканини

Н. В. Дробінська, О. О. Абрагамович, М. О. Абрагамович, О. П. Фаюра, М. Р. Ферко, І. Ю. Корнійчук, Р. Б. Іваночко Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького Вступ. Зміни певних лабораторних показників крови, лабораторні синдроми, на які вони вказують, та їх констеляції потребують дослідження їх цінности для можливости використання клініцистами з метою виявлення чи Read More …

Синтропічні ураження серцево-судинної системи у хворих на цироз печінки: виелімінування; деякі патогенетичні механізми; характеристика й особливості; клінічні маркери, їх прогностична цінність; обґрунтування та ефективність модифікованого лікування (повідомлення друге)

М. Л. Фармага, М. О. Абрагамович, О. О. Абрагамович, О. П. Фаюра, В. В. Чемес Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького Вступ. Коморбідні синтропічні ураження системи кровообігу у хворих на цироз печінки (ЦП), що часто призводять до летальних наслідків, потребують усебічного дослідження. Мета. Виелімінувати у хворих на ЦП синтропічні ураження серцево-судинної системи, з’ясувати деякі Read More …

Синтропічні ураження серцево-судинної системи у хворих на цироз печінки: виелімінування; деякі патогенетичні механізми; характеристика й особливості; клінічні маркери, їх прогностична цінність; обґрунтування та ефективність модифікованого лікування (повідомлення перше)

М. Л. Фармага, М. О. Абрагамович, О. О. Абрагамович  Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького Вступ. Коморбідні синтропічні ураження системи кровообігу у хворих на цироз печінки, що часто призводять до летальних наслідків, вимагають усебічного дослідження. Мета. Виелімінувати у хворих на цироз печінки синтропічні ураження серцево-судинної системи, з’ясувати деякі їх патогенетичні механізми, характер і особливості, Read More …

Цироз печінки: сучасний погляд на проблему

Т. М. Бенца Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика Вступ. Цироз печінки (ЦП) належить до важливих медичних і соціально-економічних проблем не лише в Україні, а й у всьому світі. Актуальність  хвороби зумовлена значною її поширеністю, збільшенням чисельності етіологічних чинників, а також виникненням тяжких ускладнень, що призводять до летального наслідку. Мета. Зробити огляд Read More …

Індекс редокс-гомеостазу як критерій диференційованого включення антиоксидантів до комплексного лікування хворих на цироз печінки різного ступеня тяжкості та оцінки його ефективності

О. П. Фаюра, М. О. Абрагамович, О. О. Абрагамович, Л. Р. Фаюра Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького Вступ. Перебіг цирозу печінки (ЦП) характеризується появою і наростанням тяжкості синтропічних коморбідних уражень, спричинених порушенням редокс-гомеостазу з перевагою у системі прооксидантів, який і реалізує свій патогенетичний механізм через порушення ендотеліальної функції. Із огляду на  важливу роль Read More …

Обґрунтування принципів та ефективність удосконаленого комплексного диференційованого лікування синтропічних уражень орґанів системи кровообігу у хворих на цироз печінки

М. Л. Фармага1, М. О. Абрагамович1, А. С. Свінціцький2, О. О.  Абрагамович1 1Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького 2Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, м. Київ Вступ. Цироз печінки – одна з найважливіших і найскладніших проблем сучасної гепатолоґії. Актуальним є і вивчення коморбідних синтропічних уражень у хворих на цироз печінки, серед яких ураження системи Read More …

Уміст деяких ендотелійзалежних вазоактивних субстанцій у крові хворих залежно від тяжкості цирозу печінки та стану редокс-системи орґанізму

М. О. Абрагамович, О. О. Абрагамович, О. П. Фаюра, С. Я. Толопко, М. Р. Ферко Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького Вступ. Цироз печінки (ЦП) розглядають як хронічну дифузну хворобу печінки, тяжкість якої наростає, що виявляється структурною перебудовою її паренхіми у вигляді вузликової трансформації і фіброзу внаслідок некрозу гепатоцитів, появою шунтів між портальною і центральними Read More …

Спектр ізоформ кортактину в сечі хворих на цироз печінки та їх діаґностична цінність як потенційного молекулярного маркера його тяжкості

О. П. Фаюра2, М. О. Старикович1, О. О. Абрагамович2, М. О. Абрагамович2, Р. С. Стойка1, Ю. Я. Кіт1 1Відділ реґуляції проліферації і апоптозу клітин Інституту клітинної біолоґії НАН України, м. Львів 2Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького Вступ. Неінвазивні методи досліджень клінічного стану орґанізму людини  широко застосовуються у медицині як діаґностичні та проґностичні тести. Оскільки Read More …

Ступені важкості синтропічної стійкої артеріальної гіпотонії у хворих на цироз печінки та їх залежність від показників добового моніторування артеріального тиску й класу ураження печінки за C. G. Child – R. N. Pugh

М. О. Абрагамович, М. Л. Фармага, О. О. Абрагамович, О. П. Фаюра, Н. В. Дробінська Львівський національний медичний університет  імені Данила Галицького Вступ. Добове моніторування артеріального тиску у хворих на цироз печінки використовується у практичній медицині, а також у численних наукових дослідженнях для вивчення патоґенезу й клінічно-інструментальних проявів ураження системи кровообігу. Добове моніторування артеріального тиску доцільно Read More …