Кардіотоксичність протипухлинних лікарських засобів (огляд літератури; опис клінічного випадку)

А. А. Авагімян, Л. Г. Мкртчян Єреванський державний медичний університет імені Мх. Гераци Вступ. Кардіоонколоґія (онкокардіолоґія) – новітній перспективний міждисциплінарний підрозділ сучасної кардіолоґії, сферою вивчення якого є механізми виникнення, діагностика та лікування уражень серцево-судинної системи, асоційованих як із токсичним впливом пухлини, так і з застосуванням хіміотерапевтичних лікарських засобів (ЛЗ), а також синдром розпаду пухлини, який Read More …

Особливості клінічного перебігу гострого періоду інфаркту міокарда у хворих із фібриляцією передсердь і їх вплив на кардіогемодинаміку та проґноз

М. І. Швед, О. Л. Сидоренко, Н. М. Ковбаса Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського Вступ. Фібриляція передсердь (ФП) – найпоширеніша тахіаритмія у хворих на інфаркт міокарда. Мета. Вивчити особливості клінічного перебігу гострого періоду інфаркту міокарда у хворих із фібриляцією передсердь і їх вплив на кардіогемодинаміку та проґноз. Матеріали й методи. Обстежено 116 Read More …

Фібриляція передсердь після перенесеного інфаркту міокарда: зв’язок зі структурними змінами в серці, серцевою недостатністю та віком

А. В. Ягенський, М. М. Павелко, І. М. Січкарук КЗ «Луцька міська клінічна лікарня» Вступ. Фібриляція передсердь (ФП) виникає у 8,0–22,0 % хворих з гострим інфарктом міокарда (ІМ). Вона асоціюється зі значним зростанням як шпитальної летальності, так і смертності впродовж 5-річного періоду спостереження. Мета. З’ясувати частоту виникнення ФП, її зв’язок зі структурними змінами в серці, Read More …