Результати ефективності стентування вінцевих артерій у хворих на гострий інфаркт міокарда з коморбідною артеріальною гіпертензією

О. В. Денесюк¹, В. І. Денесюк¹, Ю. М. Мостовой¹, В. П. Щербак², І. В. Данильчук², В. В. Распутін², О. Л. Сергійчук² 1Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова 2Вінницька міська клінічна лікарня № 1, кардіолоґічний центр Вступ. Актуальна проблема сучасної кардіолоґії – вивчення ефективності лікування гострого інфаркту міокарда (ГІМ) з коморбідною артеріальною гіпертензією (АГ). За Read More …

Фіброміальґія як чинник модифікації клінічного перебігу ревматоїдного артриту

Л. С. Перебетюк  Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова Вступ. Ключовою проблемою у хворих на ревматоїдний артрит (РА) є хронічний больовий синдром, який не завжди детермінується активністю запального процесу і часто не зменшується під впливом лікування. З’являється щораз більше доказів, що додатковим чинником погіршення болю, фізичної, соціальної та емоційної дизадаптації у хворих на Read More …

Характеристика стану кісток у жінок у постменопаузі, хворих на системний червоний вовчак

О. О. Абрагамович1, У. О. Абрагамович1, Л. В. Циганик1, О. В. Синенький2, О. Т. Романюк1 1Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького 2Львівська обласна клінічна лікарня Вступ. Епідеміолоґічні дослідження свідчать, що поширеність остеопорозу у хворих на системний червоний вовчак (СЧВ) більша, ніж у загальній популяції, а це потребує детального вивчення його особливостей у таких пацієнтів. Read More …

Вплив підвищеної функції щитоподібної залози на стан кісткової тканини

І. В. Паньків Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці Вступ. Згідно з сучасною класифікацією остеопорозу за етіолоґічним і патоґенетичним принципом, синдром тиротоксикозу належить до патолоґічних станів, які призводять до вторинного остеопорозу. Мета. Вивчити частоту і структуру ураження кісткової тканини у хворих із синдромом тиротоксикозу, а також з’ясувати особливості клінічного перебігу остеопорозу з урахуванням важкості й Read More …

Особливості змін параметрів пероксидного гемолізу еритроцитів у хворих на ґенералізований пародонтит у поєднанні із залізодефіцитною анемією

О. М. Слаба Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького Вступ. Зміни параметрів пероксидної резистентності еритроцитів як відображення комплексу метаболічних зсувів, пов’язаних із виникненням запальних процесів у тканинах пародонта, можуть бути використані для вивчення структурно-метаболічних змін за наявності ґенералізованого пародонтиту (ҐП). Мета. Оцінити наявність і зміни показників пероксидного гемолізу еритроцитів (ПГЕ) у хворих на ҐП Read More …

Роль фактора некрозу пухлин і його розчинних рецепторів у виникненні мієлосупресії у хворих на В-клітинну хронічну лімфоцитарну лейкемію

В. А. Барілка1, В. Л. Матлан2, С. В. Примак1, О. Я. Виговська1, О. О. Шалай1  1ДУ «Інститут патології крові та трансфузійної медицини НАМН України», м. Львів 2Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького Вступ. Одним із ключових реґуляторів гемопоезу, який часто нагромаджується в крові пацієнтів з хронічною лімфоцитарною лейкемією (ХЛЛ), є ліґанд/рецепторна система фактора некрозу Read More …

Взаємозв’язок карієсу тимчасових зубів та фізичного розвитку дітей раннього віку, що проживають у сільській місцевості

Х. Г. Мусій-Семенців Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького Вступ. Важливим періодом під час  формування орґанізму дитини вважається дошкільний вік, оскільки саме тоді закладаються основи здоров’я та фізичного розвитку. Мета. З’ясувати взаємозв’язок карієсу тимчасових зубів та фізичного розвитку дітей раннього віку, що проживають у сільській місцевості. Матеріали та методи. Ґрупи дітей формували у рандомізований Read More …

Поширеність і структура зубощелепних аномалій серед дітей шкіл-інтернатів

Н. І. Смоляр, М. Б. Фур Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького Вступ. Публікації останніх років свідчать про значну поширеність зубощелепних аномалій (ЗЩА) поряд з іншими основними стоматолоґічними захворюваннями, певні реґіональні та вікові особливості їх поширеності. Мета. Оцінити поширеність і структуру ортодонтичної патології у дітей – вихованців шкіл-інтернатів. Матеріали та методи. Проведено епідеміолоґічне обстеження Read More …

Якість життя хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки в поєднанні з гіпертонічною хворобою

Г. Ю. Машура, Т. М. Ганич ДВНЗ «Ужгородський національний університет» Вступ. Неалкогольна жирова хвороба печінки (НАЖХП) – одне з найбільш поширених хронічних уражень печінки невірусного та неалкогольного ґенезу. Її частота серед населення коливається в межах 3,0–40,0 %. Мета. З’ясувати особливості якості життя у хворих на НАЖХП в поєднанні з гіпертонічною хворобою. Матеріали і методи. Якість Read More …

Гепарини: механізм дії та застосування для лікування хворих на гострий панкреатит

С. М. Чуклін, Б. Я. Підгірний, С. С. Чуклін Львівська обласна клінічна лікарня Вступ. Гепарин є ґлікозаміноґліканом, який складається з ланцюгів змінного D-ґлюкозаміну та залишків уронових кислот. Взаємодія між гепарином і анти тромбіном ІІІ (АТ-III) опосередковує більшість антикоаґуляційних ефектів. Їх зв’язування викликає конформаційні зміни в АТ-III, що прискорює в 1000 разів його здатність інактивувати основні Read More …