Гострий коронарний синдром у хворих на цукровий діабет 2-го типу (огляд літератури; опис клінічного випадку)

Білоус З. О.1, Абрагамович О. О.1, Мазур Н. А.2, Рябоконь С. А.2, Іленьків Н. В.2, Бевза Н. О.2 1Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького 2Клінічна лікарня «Львівська залізниця», філія центру охорони здоров’я на транспорті ПАТ «Укрзалізниця» Вступ. Незважаючи на значні успіхи у вивченні патоґенезу, клінічних ознак, діаґностики та лікування, гострий коронарний синдром (ГКС) є одним із найпоширеніших тяжких серцево-судинних захворювань, тяжкість якого Read More …

Особливості клінічних, електрокардіоґрафічних і ехокардіоскопічних показників у хворих різної статі з гострим коронарним синдромом без елевації сеґмента ST з коморбідною есенціальною артеріальною гіпертензією, інфікованих Helicobacter pylori

М. І. Швед Ужгородський національний університет Вступ. Зв’язок інфікування Helicobacter pylori (НР) з клінічними особливостями, а  також показниками електрокардіоґрами та ехокардіоскопії  у хворих різної статі з гострим коронарним синдромом без елевації сеґмента ST (ГКС без ST) з коморбідною есенціальною артеріальною гіпертензією (ЕАГ) вивчений недостатньо. Мета дослідження. З’ясувати особливості клінічних, електрокардіоґрафічних та ехокардіоскопічних  показників у хворих Read More …

Клініко-функціональні особливості гострого коронарного синдрому у пацієнтів з коморбідним цукровим діабетом 2-го типу

Г. Ю. Кияк Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького Вступ. Згідно з міжнародними реєстрами, частка пацієнтів на цукровий діабет 2-го типу в когорті пацієнтів з гострим коронарним синдромом коливається від 22,0 до 34,0 %. Перші симптоми гострого коронарного синдрому виникають у хворих на діабет у середньому на 14,6 року раніше, ніж у пацієнтів без Read More …

Ефективність і безпека застосування низькомолекулярних гепаринів для лікування та профілактики гострого коронарного синдрому

І. П. Катеренчук1, І. В. Циганенко1, О. І. Катеренчук2 1Українська медична стоматолоґічна академія, м. Полтава 2Полтавський обласний клінічний кардіолоґічний диспансер Вступ. Упродовж тривалого часу основним препаратом для лікування і профілактики тромботичних ускладнень був нефракціонований гепарин (НФГ). Однак, попри високу ефективність, НФГ має низку недоліків і побічних ефектів. Значні переваги перед НФГ мають гепарини з низькою Read More …