Ефективність L-арґініну та L-карнітину в складі комплексного лікування хворих на гострий інфаркт міокарда з коморбідним метаболічним синдромом

М. І. Швед, М. Я. Пельо ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України» Вступ. Важливе значення у патоґенезі  атеросклерозу, ішемічної хвороби серця та інфаркту міокарда (ІМ) зокрема має синерґічний вплив різних компонентів метаболічного синдрому (МС), які формують низку гемодинамічних, нейрогуморальних, імунозапальних, прокоаґулянтних реакцій, що своєю чергою призводять до порушень метаболізму в Read More …

Клінічно-лабораторні особливості перебігу хронічної М. Епштейна – І. Барр вірусної інфекції в активній фазі у пацієнтів з алергічними хворобами

С. О. Зубченко, В. В. Чоп’як Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького Вступ. За неякісної чи зниженої імунної відповіді активація хронічної М. Епштейна – І. Барр вірусної інфекції ініціює різні патолоґічні порушення, одним із яких є алерґія. Мета. Дослідити клінічно-лабораторні особливості перебігу  хронічної М. Епштейна – І. Барр вірусної інфекції в активній фазі у Read More …

Ефективність застосування пацієнтоорієнтованої корекції прихильності до лікування у хворих на артеріальну гіпертензію з коморбідним хронічним обструктивним захворюванням легень

О. Б. Волошина, Т. О. Дичко, І. С. Лисий, В. О. Збітнєва Одеський національний медичний університет Вступ. Сьогодні лікування хворих на артеріальну гіпертензію (АГ) з коморбідним хронічним обструктивним захворюванням легень (ХОЗЛ) залишається недостатньо ефективним. Причиною цього може бути не лише взаємно обтяжуючий перебіг цих хвороб, але й порушення прихильності до антигіпертензивного та бронхолітичного лікування цієї Read More …

Показники ліпідного спектра крові у хворих на ішемічну хворобу серця впродовж п’яти років після реваскуляризації з приводу інфаркту міокарда

Р. Р. Гута, О. М. Радченко Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького Вступ. Ішемічна хвороба серця – провідна проблема сучасної кардіолоґії. Попри досягнення в її профілактиці та лікуванні, зокрема, активне впровадження хірурґічних методик, вона домінує у структурі захворюваності й смертності. Мета. Дослідити показники ліпідного спектра крові у хворих на ішемічну хворобу серця у віддалені Read More …

Клінічно-функціональна характеристика хворих на хронічне обструктивне захворювання легень залежно від показників червоного паростка крові та вмісту розчинних трансферинових рецепторів

А. В. Ковчун, В. В. Кмита, Л. Н. Приступа Сумський державний університет, медичний інститут Вступ. Епідеміoлoґічні дослідження останніх років демонструють, що у 17,0–24,0 % хвoрих на хронічне обструктивне захворювання (ХOЗЛ) наявна анемія, у 6,0–10,0 % – пoліцитемія. Мета. З’ясувати клінічні й функціональні особливості перебігу ХОЗЛ залежно від показників червоного паростка крові та вмісту розчинних трансферинових Read More …

Порівняльне дослідження методик диференційної діаґностики есенціальної резистентної та псевдорезистентної артеріальної гіпертензії у практиці сімейного лікаря

О. Б. Волошина, В. О. Збітнєва, І. С. Лисий, Т. О. Дичко, В. В. Саморукова, О. Р. Дукова Одеський національний медичний університет Вступ. Частота випадків резистентної гіпертензії у популяції хворих на артеріальну гіпертензію коливається в межах 5,0–18,0 %. У структурі резистентної артеріальної гіпертензії псевдорезистентна становить 90,0–95,0  %. Мета. Порівняти методики диференційної діаґностики еcенціальної резистентної та Read More …

Особливості клінічних, електрокардіоґрафічних і ехокардіоскопічних показників у хворих різної статі з гострим коронарним синдромом без елевації сеґмента ST з коморбідною есенціальною артеріальною гіпертензією, інфікованих Helicobacter pylori

М. І. Швед Ужгородський національний університет Вступ. Зв’язок інфікування Helicobacter pylori (НР) з клінічними особливостями, а  також показниками електрокардіоґрами та ехокардіоскопії  у хворих різної статі з гострим коронарним синдромом без елевації сеґмента ST (ГКС без ST) з коморбідною есенціальною артеріальною гіпертензією (ЕАГ) вивчений недостатньо. Мета дослідження. З’ясувати особливості клінічних, електрокардіоґрафічних та ехокардіоскопічних  показників у хворих Read More …

Аналіз взаємозв’язків маркерів кісткового ремоделювання та індексу активності системного червоного вовчака

Л. В. Циганик, О. О. Абрагамович, У. О. Абрагамович, О. Т. Романюк, С. І. Гута Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького Вступ. Системний червоний вовчак (СЧВ) – системна автоімунна хвороба, яка характеризується мультиорґанними ураженнями, зокрема  кісток.  Виникнення остеопорозу (ОП) – тривалий процес, і навіть важке загострення не має достатнього «миттєвого» впливу, який одразу б позначився Read More …