Кардіотоксичність протипухлинних лікарських засобів (огляд літератури; опис клінічного випадку)

А. А. Авагімян, Л. Г. Мкртчян Єреванський державний медичний університет імені Мх. Гераци Вступ. Кардіоонколоґія (онкокардіолоґія) – новітній перспективний міждисциплінарний підрозділ сучасної кардіолоґії, сферою вивчення якого є механізми виникнення, діагностика та лікування уражень серцево-судинної системи, асоційованих як із токсичним впливом пухлини, так і з застосуванням хіміотерапевтичних лікарських засобів (ЛЗ), а також синдром розпаду пухлини, який Read More …

Гострий коронарний синдром у хворих на цукровий діабет 2-го типу (огляд літератури; опис клінічного випадку)

Білоус З. О.1, Абрагамович О. О.1, Мазур Н. А.2, Рябоконь С. А.2, Іленьків Н. В.2, Бевза Н. О.2 1Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького 2Клінічна лікарня «Львівська залізниця», філія центру охорони здоров’я на транспорті ПАТ «Укрзалізниця» Вступ. Незважаючи на значні успіхи у вивченні патоґенезу, клінічних ознак, діаґностики та лікування, гострий коронарний синдром (ГКС) є одним із найпоширеніших тяжких серцево-судинних захворювань, тяжкість якого Read More …

Особливості кальцієво­фосфорного обміну й стану кісток у хворих на ревматоїдний артрит: патоґенез, діаґностика та принципи диференційованого лікування

В. В. Чемес, О. О. Абрагамович, У. О. Абрагамович, Л. В. Циганик, С. І. Гута Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького Вступ. Значна поширеність ревматоїдного артриту (РА), невпинне зростання захворюваності, ураження осіб працездатного віку, пізня діаґностика, не завжди ефективне лікування та велика економічна шкода, що її завдають захворювання та його ускладнення, ставлять перед медициною проблеми, Read More …

Немеланомний рак шкіри у шахтарів уранових шахт – клінічні випадки

Кліф Розендаль1, Н. Кіладзе2, Е. Шулаіа3 1The University of Queensland, Brisbane, Australia 2Tbilisi State Medical University 3Medical Center “Marjani” Вступ. Шкідливий вплив урану на здоров’я людини добре відомий. Головним чином це стосується уражень респіраторного тракту і розвитку раку легенів.  Нещодавно була висунута гіпотеза, що уран може активуватись під дією ульрафіолету, що своєю чергою може спричинити Read More …

Синдром такоцубо (takotcubo) (опис клінічного випадку з аналізом сучасних діаґностично-лікувальних алґоритмів ведення хворих)

М. І. Швед, С. Й. Липовецька, В. Т. Гурський, Н. М. Ковбаса, М. Я. Пельо ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України» Вступ. Синдром такоцубо (СТ) – транзиторний стрес-індукований стан, який імітує гострий коронарний синдром. Хвороба належить до рідкісних і важких для верифікації через необхідність використання інвазивних методик. Мета. Аналіз сучасних підходів Read More …

Особливості кальцієво-фосфорного обміну і стану кісток у хворих на цироз печінки: діагностика та принципи диференційованого лікування (огляд літератури та опис клінічного випадку)

Н. В. Дробінська, О. О. Абрагамович, У. О. Абрагамович, М. Л. Фармага Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького Вступ. Порушення кальцієво-фосфорного обміну й стану кісткової тканини, що є основною причиною виникнення спонтанних переломів і обмеження рухової діяльності у хворих на цироз печінки, вимагає глиб­шого розуміння етіолоґії та патоґенезу, застосування лабораторно-інструментальних методів діаґностики з урахуванням Read More …

Злоякісна нейрофіброма (нейроґенна саркома) молочної залози (опис клінічного випадку)

А. А. Кенс1, А.-М. А. Кенс2 1Львівська клінічна лікарня залізничного транспорту 2Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького Вступ. Імовірність злоякісного переродження нейрофібром, як стверджують дослідники, коливається від 15,0 до 30,0 %. Відсутність у літературі описів злоякісної нейрофіброми (нейроґенної саркоми) молочної залози робить спостереження актуальним для фахівців. Мета. Описати клінічний випадок злоякісної нейрофіброми (нейроґенної саркоми) Read More …

Герпесвіруси у хворих на системний червоний вовчак (огляд літератури та опис клінічних випадків)

У. О. Абрагамович, О. О. Абрагамович, С. І. Гута Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького Вступ. Системний червоний вовчак (СЧВ) – автоімунне захворювання нез’ясованої етіолоґії. В останні роки дослідники приділяють значну увагу з’ясуванню ролі герпесвірусів у виникненні, патоґенезі, здатності впливати на клінічно-лабораторні ознаки, перебіг і наслідки цього захворювання. Мета. Зробити огляд сучасної літератури стосовно Read More …

Характеристика та особливості стану системи кровообігу у хворих на цироз печінки як хвороби з поліорґанним ураженням: патоґенез; діаґностика; принципи лікування її уражень (огляд літератури та опис клінічного випадку)

М. Л. Фармага, М. О. Абрагамович, М. Р. Ферко Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького Вступ. Цироз печінки (ЦП) посідає значне місце серед хвороб внутрішніх орґанів, а його коморбідні синтропічні ураження системи кровообігу є частою причиною інвалідизації нерідко й смерті пацієнтів, що визначає актуальність, медичну та соціально-економічну значущість, а також потребу удосконалення принципів його Read More …