Особливості зміни показників деяких лабораторних синдромів і їх констеляцій у хворих на цироз печінки з порушенням мінеральної щільности кісткової тканини

Н. В. Дробінська1, О. О. Абрагамович1, 3. О. Білоус1, М. Р. Ферко1, Р. Б. Іваночко1, М. О. Завадка2 1Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького 2Мережа медичних оптик «Optometrist» Вступ. Дослідження змін певних лабораторних показників крови та верифікування з їх допомогою лабо­раторних синдромів, а також виявлення констеляцій лабораторних синдромів у хворих на цироз печінки (ЦП) Read More …

Гострий коронарний синдром у хворих на цукровий діабет 2-го типу (огляд літератури; опис клінічного випадку)

Білоус З. О.1, Абрагамович О. О.1, Мазур Н. А.2, Рябоконь С. А.2, Іленьків Н. В.2, Бевза Н. О.2 1Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького 2Клінічна лікарня «Львівська залізниця», філія центру охорони здоров’я на транспорті ПАТ «Укрзалізниця» Вступ. Незважаючи на значні успіхи у вивченні патоґенезу, клінічних ознак, діаґностики та лікування, гострий коронарний синдром (ГКС) є одним із найпоширеніших тяжких серцево-судинних захворювань, тяжкість якого Read More …

Дисліпідемія і вміст інтерлейкіну-22 у плазмі крові хворих на гіпертонічну хворобу з супутніми надлишковою масою тіла або ожирінням

О. М. Ковальова, Т. В. Ащеулова, К. В. Кисиленко Харківський національний медичний університет Вступ. Гіпертонічна хвороба – найбільш поширене хронічне захворювання, на яке страждає 20,0–30,0 % дорослого населення планети. Наявність супутніх хвороб, зокрема ожиріння та порушення ліпідного обміну, значно погіршує перебіг і проґноз гіпертонічної хвороби. Останніми роками з’являються повідомлення щодо можливості залучення прозапальних цитокінів до Read More …

Особливості порушень кардіогемодинаміки, ритму серця, ліпідного й пуринового обміну, показників системного запалення та ефективність їх корекції у хворих на післяінфарктний кардіосклероз, асоційований із гіперурикемією

С. Й. Липовецька Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України Вступ. Гіперурикемія та її роль у патоґенезі серцево-судинних захворювань є предметом багатьох досліджень. Підвищений рівень сечової кислоти (СК) вважають незалежним предиктором смерті хворих на ішемічну хворобу серця та виникнення серцевої недостатності після інфаркту міокарда. Мета. З’ясувати особливості порушень кардіогемодинаміки, ритму серця, ліпідного, Read More …