Герпесвіруси у хворих на системний червоний вовчак (огляд літератури та опис клінічних випадків)

У. О. Абрагамович, О. О. Абрагамович, С. І. Гута Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького Вступ. Системний червоний вовчак (СЧВ) – автоімунне захворювання нез’ясованої етіолоґії. В останні роки дослідники приділяють значну увагу з’ясуванню ролі герпесвірусів у виникненні, патоґенезі, здатності впливати на клінічно-лабораторні ознаки, перебіг і наслідки цього захворювання. Мета. Зробити огляд сучасної літератури стосовно Read More …

Коморбідність: сучасний погляд на проблему; клаcифікація (повідомлення друге)

О. О. Абрагамович, О. П. Фаюра, У.  О. Абрагамович Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького Вступ. Систематизація теоретичних і практичних знань про коморбідні захворювання, а отже, розв’язання цієї проблеми не переходить за межі наукових дискусій, з приводу чого й досі не існує погодженого розуміння її суті та уніфікації вживаної термінолоґії. Для стандартизації наукових досліджень Read More …

Коморбідність: сучасний погляд на проблему; класифікація (повідомлення перше)

О. О. Абрагамович, О. П. Фаюра, У.  О. Абрагамович Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького Вступ. Проаналізовано дослідження вчених, які доводять, що часто саме коморбідні порушення погіршують перебіг основного захворювання і/або призводять до його хронізації, інвалідизації та передчасної смерті працездатного населення, часто роблять неефективними діаґностику та лікування, підвищують затрати системи охорони здоров’я на надання Read More …