Вплив соціальних медіа на догляд за шкірою: огляд літератури

М. Джоші1, Н. Х. Коррапаті1, Ф. Реджі1, А. Хасан1, Р. А. Курудаманіл2 1Тбіліський державний медичний університет 2Тбіліський державний університет імені Іване Джавахішвілі Вступ. Соціальні медіа цілковито заволоділи багатьма аспектами нашого життя, вони мають значний вплив на вибір людини, особливо щодо способу життя. Сайти соціальних мереж, таких як Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, відіграють важливу роль у Read More …

Чинники ризику: методика визначення й оцінювання, прогнозування в медицині (огляд літератури; приклади використання у власній клінічній практиці) – повідомлення друге

О. П. Фаюра1, А. О. Максимук2, О. О. Абрагамович1, М. О. Абрагамович1, Л. В. Циганик1, С. Я. Толопко1, М. Р. Ферко1 1Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького 2Львівський національний університет імені Івана Франка Вступ. Незважаючи на найновіші надбання сучасної медицини, до сьогодні залишаються невідомими безпосередні етіологічні чинники багатьох хвороб або неможливо з’ясувати значущість кожного Read More …

Відсутність перикарда в поєднанні з некомпактністю міокарда (огляд літератури; опис клінічного випадку)

Н. В. Іленьків1, З. О. Білоус2, О. О. Абрагамович2, М. О. Абрагамович2, Н. А. Мазур1, Р. Б. Іваночко2 1Львівська клінічна лікарня на залізничному транспорті філії «Центр охорони здоров’я» Акціонерного товариства «Укрзалізниця» 2Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького Вступ. Незважаючи на значні успіхи сучасної клінічної медицини, верифікація діагнозу інколи відтермі-новується або прижиттєво його не вдається Read More …

Ефективність діагностики базальноклітинної карциноми шкіри з використанням дерматоскопії у поєднанні з ультразвуковим дослідженням (огляд літератури; опис клінічних випадків)

А. Булінська1, Я. О. Зайченко2, А. Р. Кучер2, І. С. Мота3 1School of Medicine, The University of Queensland, Brisbane, Australia 2Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького 3Центр ультразвукової діагностики «УльтраМед» Вступ. Базальноклітинна карцинома (БКК) – найпоширеніший рак шкіри. Захворюваність на ББК зростає у всьому світі. Візуальний огляд – перший інструмент скринінгу, який використовують клініцисти, Read More …

Чинники ризику: методика визначення й оцінювання, прогнозування в медицині (огляд літератури; приклади використання у власній клінічній практиці) – повідомлення перше

О. П. Фаюра1, А. О. Максимук2, О. О. Абрагамович1, М. О. Абрагамович1, Л. В. Циганик1, С. Я. Толопко1, М. Р. Ферко1  1Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького 2Львівський національний університет імені Івана Франка Вступ. Незважаючи на найновіші надбання сучасної медицини, до сьогодні залишаються невідомими безпосередні етіологічні чинники багатьох хвороб або неможливо з’ясувати значущість кожного Read More …

Інтраепітеліальна неоплазія вульви: сучасний погляд на проблему, способи курації (огляд літератури); власний клінічний досвід застосування фотодинамічного методу лікування

В. В. Дунаєвська1, Т. Ф. Татарчук2, Д. О. Церковський3 1Національний інститут раку, м. Київ 2ДУ «ІПАГ НАМН України» 3РНПЦ ОМР ім. Н. Н. Александрова, аг. Лісної, Республіка Білорусь Вступ. Інтраепітеліальна неоплазія вульви – преканцероз вульви – досить важлива медична і соціальна проблема. Зусилля медичної науки спрямовані на пошук і розробку новітніх органозберігальних методів лікування інтраепітеліальної Read More …

Сучасні засади діагностики фіброзу печінки у хворих із хронічними дифузними її ураженнями: огляд літератури, опис клінічного випадку

Я. Л. Лещук, О. О. Aбрагамович, М. О. Абрагамович Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького Вступ. Хронічні дифузні хвороби печінки, яким на певній стадії та фазі недуги властиве надмірне нагромадження компонентів позаклітинного матриксу, тобто фіброзування, – гетерогенна поліетіологічна група недуг, для яких характерні велика поширеність, часто відсутність клінічної маніфестації на час виникнення та субклінічний Read More …

Невус C. Шпітц – клінічні й дерматоскопічні особливості та кореляція з патоморфологічними показниками – клінічні випадки

T. Шулаіа1, Н. Кіладзе2, A. Міріамідзе3 1Medical Center “Marjani”, 2Tbilisi State Medical University, 3Pathology Research Center Вступ. Невус C. Шпітц – доброякісний меланоцитарний новоутвір, що складається з веретеноподібних або епітелоїдних неомеланоцитів. Здебільшого з’являється в дитячому віці й раніше був описаний як ювенільна меланома. Відповідно до інформації, отриманої з сучасних джерел, більшість випадків виявляється у перші Read More …

Етіопатогенез і гістогенез пухлин яєчників

Л. Б. Маркін, О. В. Беседін, К. Ю. Ісаєва, М. В. Дорошенко-Кравчик Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького Вступ. Пухлини яєчників посідають друге місце серед усіх новоутворень жіночих статевих органів. За результатами досліджень різних авторів їх частота за останні 10 років збільшилась з 6,0-11,0 % до 19,0­25,0 %. Доброякісні пухлини є важливою медичною, економічною Read More …

Функціональний стан міокарда у хворих на ішемічну хворобу серця, цукровий діабет 2-го типу та серцеву недостатність

Ю. Г. Горб, В. І. Строна, І. Р. Комір ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України», м. Харків Вступ. Проблема зниження смертності від серцево-судинних хвороб у хворих на цукровий діабет (ЦД) 2-го типу залишається предметом особливої уваги сучасної медицини. Тому актуальними є як подальше дослідження структурно-функціонального стану серця і судин, так і Read More …