Чинники ризику: методика визначення й оцінювання, прогнозування в медицині (огляд літератури; приклади використання у власній клінічній практиці) – повідомлення друге

О. П. Фаюра1, А. О. Максимук2, О. О. Абрагамович1, М. О. Абрагамович1, Л. В. Циганик1, С. Я. Толопко1, М. Р. Ферко1 1Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького 2Львівський національний університет імені Івана Франка Вступ. Незважаючи на найновіші надбання сучасної медицини, до сьогодні залишаються невідомими безпосередні етіологічні чинники багатьох хвороб або неможливо з’ясувати значущість кожного Read More …

Чинники ризику: методика визначення й оцінювання, прогнозування в медицині (огляд літератури; приклади використання у власній клінічній практиці) – повідомлення перше

О. П. Фаюра1, А. О. Максимук2, О. О. Абрагамович1, М. О. Абрагамович1, Л. В. Циганик1, С. Я. Толопко1, М. Р. Ферко1  1Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького 2Львівський національний університет імені Івана Франка Вступ. Незважаючи на найновіші надбання сучасної медицини, до сьогодні залишаються невідомими безпосередні етіологічні чинники багатьох хвороб або неможливо з’ясувати значущість кожного Read More …

Діаґностичне і проґностичне значення психовеґетативної дисфункції як чинника наростання важкості ішемічної серцевої недостатності

О. І. Катеренчук, В. М. Ждан, І. П. Катеренчук Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія» Вступ. Патофізіолоґічні механізми, що призводять до виникнення веґетативного дисбалансу та психосоматичних порушень (зокрема, депресії) у хворих із хронічною серцевою недостатністю (ХСН), поєднуються з механізмами наростання важкості власне синдрому ХСН та зумовлюють зростання ризику виникнення епізодів декомпенсації. Результати Read More …