Сучасний погляд на проблеми забезпечення вітаміном D у дітей і підлітків із ожирінням (огляд літератури, опис клінічного випадку)

М. С. Яцула, С. Л. Няньковський Львівський національний медичний університет імени Данила Галицького Вступ. Недостатність вітаміну D вважається всесвітньою епідемією. Інформація з літературних джерел свідчить про його провідну роль у виникненні метаболічних порушень, у тому числі ожиріння у дітей і підлітків. Мета. Здійснити огляд сучасної літератури, присвяченої проблемі недостатности вітаміном D у дітей і підлітків Read More …

Ефективність застосування квіткового пилку для харчової корекції функціональних розладів жовчовивідних шляхів у дітей

П. А. Лабінський, С. Л. Няньковський Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького Вступ. У структурі захворювань травної системи дітей виокремлюють функціональні розлади жовчовивідних шляхів (ФРЖВШ), що передують, супроводжують або обтяжують орґанічні хвороби. Сучасні наукові дослідження підтверджують, що нутриціолоґічна корекція має бути першим кроком у лікуванні ФРЖВШ та передбачати вреґулювання схеми харчування і оптимальний підбір Read More …

Пневмонії у дітей: фармакоґенетичний аспект у виникненні важких форм і ускладнень захворювання (огляд літератури та опис клінічного випадку)

С. Л. Няньковський1, Р. Н. Фуртак1, М. С. Яцула1, О. І. Шпичка2 1Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького 2Комунальна міська дитяча клінічна лікарня м. Львова Вступ. Пневмонія залишається найсерйознішим захворюванням, яке вбиває дітей віком до п’яти років на ґлобальному рівні, забираючи близько мільйона дитячих життів щорічно. В останні роки, за статистикою МОЗ України та Read More …

Характеристика кальцієво-фосфорного гомеостазу і показників мінеральної щільності кісткової тканини у дітей із еколоґічно несприятливих районів до та після лікування

Кеч Н. Р. ДУ «Інститут спадкової патології НАМН України», м. Львів Вступ. Один із визначальних механізмів впливу ксенобіотиків на орґанізм людини – це порушення кальцієво-фосфорного гомеостазу та окиснювального метаболізму клітин через зміни внутрішньоклітинного потоку кальцію (Са) і фосфору (Р), заміни їх на специфічних рецепторах із подальшою активацією кальцій-залежних ферментів та гормонів. Мета. З’ясувати ефективність удосконаленого Read More …

Ефективність лікування геманґіом у дітей раннього віку неселективними β-блокаторами (пропранололом)

А. С. Кузик Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького Вступ. Геманґіоми – пухлиноподібні судинно-похідні зміни, які трапляються у дітей, починаючи з раннього віку. Можуть виявлятись як незначні косметичні дефекти, що підлягають спонтанній інволюції, або спричинювати функціональні розлади чи безпосередньо загрожувати життю. Випадкове відкриття позитивного ефекту в консервативному лікуванні геманґіом пропранололом дало надію на результативне Read More …

Сучасні загальні принципи лікування розсіяного склерозу у дітей

М. С. Шоробура Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького Вступ. Турбота про дітей, хворих на розсіяний склероз (РС), вимагає скоординованих зусиль батьків і багатопрофільної медичної команди: педіатрів, фізіотерапевтів, психолоґів, уролоґів, медсестер. Догляд має забезпечувати максимальне покращення якості життя малого пацієнта, особливо під час загострення РС. Мета. Описати сучасні загальні принципи лікування РС у дітей. Read More …

Характеристика епідеміолоґічної ситуації з хворими на туберкульоз різних вікових ґруп за цифровими критеріями вибіркової оцінки за допомогою комп’ютерно-інформаційної технолоґії

Г. І. Ільницький Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького; Національний університет «Львівська політехніка» Вступ. У багатьох країнах світу, зокрема й в Україні, епідеміолоґічна ситуація з хворими на туберкульоз несприятлива і свідчить про зростання основних епідеміолоґічних показників (захворюваність, поширеність, смертність, інфікованість) цієї недуги, а також труднощі її діаґностики, лікування та профілактики. Мета. Вивчити епідеміолоґічну ситуацію Read More …

Помісячна динаміка випадків стенозувального ларинґотрахеїту і рецидивного стенозувального ларинґотрахеїту у дітей; їх зв’язок із респіраторними вірусами

Станіславчук Л. М. Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова Вступ. Один із найпоширеніших синдромів у педіатрії – стенозувальний ларинґотрахеїт (СЛТ), у ґенезі якого провідна роль належить вірусам, також характеризується певними сезонними ритмами. На відміну від СЛТ, рецидивний стенозувальний ларинґотрахеїт (РСЛТ) деякі автори розглядають як поліфакторіальне захворювання, в патоґенезі якого мають значення хронічне алерґічне Read More …

Характеристика стану кісткової системи у дітей із еколоґічно чистих та забруднених реґіонів за показниками ультразвукової денситометрії

Кеч Н. Р. ДУ «Інститут спадкової патології НАМН України», м. Львів Вступ. За ступенем чутливості до дії неґативного впливу ксенобіотиків у дитини, на думку  Ю. Г. Антипкіна, перше місце посідає щитоподібна залоза, далі – печінка, легені, нирки й кісткова система. Різноманітні орґани та системи відповідають на антропоґенний вплив навколишнього середовища. Крім ендокринної системи , нирок, Read More …

Аналіз захворюваності на карієс зубів у дітей Львівської області

Н. І. Смоляр, Е. В. Безвушко Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького Вступ. Проблема карієсу зубів є однією з найактуальніших через його значну поширеність та інтенсивність у багатьох країнах світу. Водночас інформаційна статистика ВООЗ свідчить про зниження показників ураженості карієсом зубів у більшості розвинутих країн, а також про стабілізацію рівня захворюваності або сповільнення зростання Read More …