Сучасний погляд на проблеми забезпечення вітаміном D у дітей і підлітків із ожирінням (огляд літератури, опис клінічного випадку)

М. С. Яцула, С. Л. Няньковський Львівський національний медичний університет імени Данила Галицького Вступ. Недостатність вітаміну D вважається всесвітньою епідемією. Інформація з літературних джерел свідчить про його провідну роль у виникненні метаболічних порушень, у тому числі ожиріння у дітей і підлітків. Мета. Здійснити огляд сучасної літератури, присвяченої проблемі недостатности вітаміном D у дітей і підлітків Read More …

Характеристика епідеміолоґічної ситуації з хворими на туберкульоз різних вікових ґруп за цифровими критеріями вибіркової оцінки за допомогою комп’ютерно-інформаційної технолоґії

Г. І. Ільницький Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького; Національний університет «Львівська політехніка» Вступ. У багатьох країнах світу, зокрема й в Україні, епідеміолоґічна ситуація з хворими на туберкульоз несприятлива і свідчить про зростання основних епідеміолоґічних показників (захворюваність, поширеність, смертність, інфікованість) цієї недуги, а також труднощі її діаґностики, лікування та профілактики. Мета. Вивчити епідеміолоґічну ситуацію Read More …