Lviv clinical bulletin 2023, 2(42): 96-104

https://doi.org/10.25040/lkv2023.02.096

Біль голови: класифікація; діагностика; принципи лікування (огляд літератури; опис клінічного випадку)

Н. Л. Боженко, Т. І. Негрич, Н. О. Негрич, М. І. Боженко

Львівський національний медичний університет імени Данила Галицького

Вступ. Біль голови (БГ), цефальгія – один із найчастіших неврологічних розладів, що його відносять до 20 найбільш інвалідизувальних захворювань у світі. Більшість випадків БГ є доброякісними, інші потребують постійного спостереження і лікування, а деякі загрожують життю пацієнта.

У осіб із болем голови в анамнезі лікар повинен визначити, чи є поточний БГ їхнім відомим первинним розладом БГ, загостренням первинного розладу БГ на тлі іншого захворювання чи новим БГ із вторинною причиною.

Мета. Здійснити огляд літератури про вторинний біль голови, описати клінічний випадок. Проаналізувати судинну подію у пацієнта із вторинним болем голови, що його діагностовано на катедрі неврології у 2023 р.

Матеріяли й методи. Використано метод системного та порівняльного аналізу, бібліосемантичний метод вивчення результатів актуальних наукових досліджень щодо сучасного погляду на проблему вторинного БГ, методи його курації. Проаналізовано 19 літературних джерел. Наведено результати власного клінічного досвіду, описано клінічний випадок хворого із вторинним БГ.

Результати. Здійснено огляд сучасних джерел літератури стосовно вторинного БГ, описано клінічний випадок. Проаналізовано клінічний випадок хворого із вторинним БГ, що його діагностовано на катедрі неврології у 2023 р. Розглянуто діагностичні аспекти вторинного БГ та можливости лікування.

Висновки. Вторинний біль голови трапляється значно рідше, ніж первинний, проте він може бути небезпечним для життя. Клініцист повинен чітко розрізняти первинний і вторинний біль голови, вміти поставити діагноз пацієнтові з болем голови, а отже, знати критерії кожного виду болю голови, а також «червоні прапорці», які можуть свідчити про вторинний характер болю.