Особливості порушення ліпідного обміну, ліпідотранспортної системи та системного запалення у практично здорових жінок залежно від звички куріння

А. О. Бедзай, Т. М. Соломенчук, О. М. Колінковський Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького Вступ. Куріння є одним із найагресивніших  факторів ризику виникнення гострих форм ішемічної хвороби серця (ІХС), особливо у жінок. Кількість жінок, що курять, в Україні зросла втричі за останніх 30 років. Жінки, що курять, навіть у разі неінтенсивного куріння мають Read More …

Особливості клінічних, електрокардіоґрафічних і ехокардіоскопічних показників у хворих різної статі з гострим коронарним синдромом без елевації сеґмента ST з коморбідною есенціальною артеріальною гіпертензією, інфікованих Helicobacter pylori

М. І. Швед Ужгородський національний університет Вступ. Зв’язок інфікування Helicobacter pylori (НР) з клінічними особливостями, а  також показниками електрокардіоґрами та ехокардіоскопії  у хворих різної статі з гострим коронарним синдромом без елевації сеґмента ST (ГКС без ST) з коморбідною есенціальною артеріальною гіпертензією (ЕАГ) вивчений недостатньо. Мета дослідження. З’ясувати особливості клінічних, електрокардіоґрафічних та ехокардіоскопічних  показників у хворих Read More …