Lviv clinical bulletin 2015, 1(9): 14-18

https://doi.org/10.25040/lkv2015.01.014

Характеристика кальцієво-фосфорного гомеостазу і показників мінеральної щільності кісткової тканини у дітей із еколоґічно несприятливих районів до та після лікування

Кеч Н. Р.

ДУ «Інститут спадкової патології НАМН України», м. Львів

Вступ. Один із визначальних механізмів впливу ксенобіотиків на орґанізм людини – це порушення кальцієво-фосфорного гомеостазу та окиснювального метаболізму клітин через зміни внутрішньоклітинного потоку кальцію (Са) і фосфору (Р), заміни їх на специфічних рецепторах із подальшою активацією кальцій-залежних ферментів та гормонів.

Мета. З’ясувати ефективність удосконаленого стандартного лікування уражень кісткової системи у дітей із еколоґічно несприятливих районів (ЕНР) на основі дослідження кальцієво-фосфорного гомеостазу та мінеральної щільності кісткової тканини.

Матеріали та методи. Досліджено показники кальцієво-фосфорного обміну та результати ультразвукової денситометрії у 239 дітей із еколоґічно несприятливих та 70 дітей з еколоґічно чистого району. Вік дітей – 3–18 років, стать – 48,0 % хлопців і 52,0 % дівчат. Рівень кальцію і фосфору в крові та сечі визначали біохімічним методом, мінеральну щільність кісткової тканини – методом ультразвукової денситометрії. Лікування проводилося за модифікованою нами методикою.

Результати. Рівень кальцію і фосфору в крові дітей із екопатолоґією, що проживають у антропоґенно забруднених реґіонах, до лікування був достовірно зниженим. Рівень Са і Р в сечі дітей із екопатолоґією, що проживають у антропоґенно забруднених реґіонах, був достовірно підвищеним. Показники вмісту кальцію та фосфору в крові та сечі й мінеральної щільності кісткової тканини у обстежених дітей після комплексного індивідуально підібраного лікування нормалізувались. Показники мінеральної щільності кісткової тканини дітей з усіх ЕНР, незалежно від характеру забруднення і шляхів потрапляння ксенобіотиків у орґанізм, порівняно із показниками здорових дітей після проведеного лікування суттєво знизились та перебувають у межах вікової норми.

Висновки. У більшості обстежених дітей із радіаційно- та хімічно забруднених районів спостерігались достовірна гіпокальціємія, гіпофосфатемія та гіперкальціурія, гіперфосфатурія, які вдалося відкоригувати за допомогою запропонованого лікування.