Віддалена ефективність реваскуляризації міокарда у хворих після перенесеного гострого коронарного синдрому (огляд літератури; результати власних досліджень)

В. І. Денесюк, О. В. Барська, О. Ф. Білонько, Н. О. Музика Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова Вступ. Гострий коронарний синдром (ГКС) становить актуальну проблему. У більшості публікацій наголошується на ефективності застосування реваскуляризації міокарда за наявности цієї патології. Однак ефективність такого методу лікування у віддалений період гострого інфаркту міокарда з елевацією сегмента Read More …

Ураження печінки, асоційовані з коронавірусною хворобою-2019: погляд на проблему

В. П. Присяжнюк, Т. О. Ілащук, Л. О. Волошина, В. Л. Васюк, І. В. Присяжнюк, К. О. Бобкович Буковинський державний медичний університет Вступ. Серцево-судинні та легеневі супутні хвороби, а також цукровий діабет і деякі онкологічні недуги асоціюються тяжчим клінічним перебігом із коронавірусною хворобою-2019 (COVID-19). Водночас вплив супутніх хвороб печінки на перебіг COVID-19 разом із впливом Read More …

Особливості перебігу артеріальної гіпертензії у хворих із супутнім цукровим діабетом у постковідному періоді

О. Б. Волошина, В. О. Збітнєва, Е. А. Зубок, І. В. Балашова, І. С. Лисий, О. Р. Дукова, А. А. Волошин, О. В. Чехлова Одеський національний медичний університет Вступ. У публікаціях вказується, що найчастішими супутніми захворюваннями у госпіталізованих пацієнтів з коронавірусною інфекцією найчастіше були артеріальна гіпертензія (АГ), цукровий діабет (ЦД) та ішемічна хвороба серця. Однак Read More …

Вакцина Рудольфа Вайґля у боротьбі з висипним епідемічним тифом

Б. П. Кузьмінов, В. Л. Смольницька Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького Вступ. Від Rickettsia Рrowazekii – збудника епідемічного висипного тифу, що передається одежною вошею (Pediculus humanus corporis), за час існування земної цивілізації загинуло більше людей, ніж за всі відомі війни. На прикладі першої ефективної вакцини проти епідемічного висипного тифу, яку розробив видатний польський Read More …

Вплив соціальних медіа на догляд за шкірою: огляд літератури

М. Джоші1, Н. Х. Коррапаті1, Ф. Реджі1, А. Хасан1, Р. А. Курудаманіл2 1Тбіліський державний медичний університет 2Тбіліський державний університет імені Іване Джавахішвілі Вступ. Соціальні медіа цілковито заволоділи багатьма аспектами нашого життя, вони мають значний вплив на вибір людини, особливо щодо способу життя. Сайти соціальних мереж, таких як Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, відіграють важливу роль у Read More …

Сучасний погляд на проблему системного червоного вовчака без і з коморбідними ураженнями системи кровообігу (огляд літератури; опис клінічного випадку) – повідомлення друге

Л. О. Кобак, О. О. Абрагамович, У. О. Абрагамович, В. В. Чемес Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького Вступ. Системний червоний вовчак (СЧВ) – потенційно небезпечна для життя хвороба, яка виснажує хворого, призводить до зниження працездатносте, інвалідизації та, у багатьох випадках, до смерти. Поширеність і захворюваність на СЧВ у світі є значною. Упродовж останніх Read More …

Про артеріальну гіпертензію як чинник ризику за умов пандемії COVID-19 і її лікування (огляд літератури)

І. П. Дунаєва1, Н. О. Кравчун2 1Харківський національний медичний університет МОЗ України 2Багатопрофільний медичний центр Life Park, м. Харків Вступ. За умов пандемії, спричиненої коронавірусною інфекцією, особливу групу ризику становлять хворі на серцево-судинні хвороби (ССХ), зокрема, артеріальну гіпертензію (АГ) та цукровий діабет (ЦД), які найчастіше трапляються в популяції. Поєднання коронавірусної хвороби та ССХ створює додаткові Read More …

Сучасний погляд на проблему системного червоного вовчака без та з коморбідними ураженнями системи кровообігу (огляд літератури, опис клінічного випадку) – повідомлення перше

Л. О. Кобак, О. О. Абрагамович, У. О. Абрагамович, В. В. Чемес Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького  Вступ. Системний червоний вовчак (СЧВ) – потенційно небезпечна для життя хвороба, яка виснажує хворого, призводить до зниження працездатності, інвалідизації та, у багатьох випадках, до смерті. Поширеність і захворюваність на СЧВ у світі є значною. Упродовж останніх Read More …

Обґрунтування сучасної комплексної функціонально-організаційної моделі дерматовенерологічної служби України

В. В. Короленко Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, м. Київ, Україна Вступ. Здоров’я населення і кожної людини – одна з найвищих цінностей держави. Трансформація вітчиз­няної галузі охорони здоров’я є ключовим напрямом суспільно-політичного, економічного розвитку. Важ­ливе місце посідають проблеми соціально значущих спеціалізованих медичних служб, однією з яких є дерматовенерологічна служба. Пріоритетні напрями протидії поширенню Read More …

Цироз печінки: сучасний погляд на проблему

Т. М. Бенца Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика Вступ. Цироз печінки (ЦП) належить до важливих медичних і соціально-економічних проблем не лише в Україні, а й у всьому світі. Актуальність  хвороби зумовлена значною її поширеністю, збільшенням чисельності етіологічних чинників, а також виникненням тяжких ускладнень, що призводять до летального наслідку. Мета. Зробити огляд Read More …