Сучасний погляд на проблему системного червоного вовчака без і з коморбідними ураженнями системи кровообігу (огляд літератури; опис клінічного випадку) – повідомлення друге

Л. О. Кобак, О. О. Абрагамович, У. О. Абрагамович, В. В. Чемес Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького Вступ. Системний червоний вовчак (СЧВ) – потенційно небезпечна для життя хвороба, яка виснажує хворого, призводить до зниження працездатносте, інвалідизації та, у багатьох випадках, до смерти. Поширеність і захворюваність на СЧВ у світі є значною. Упродовж останніх Read More …

Про артеріальну гіпертензію як чинник ризику за умов пандемії COVID-19 і її лікування (огляд літератури)

І. П. Дунаєва1, Н. О. Кравчун2 1Харківський національний медичний університет МОЗ України 2Багатопрофільний медичний центр Life Park, м. Харків Вступ. За умов пандемії, спричиненої коронавірусною інфекцією, особливу групу ризику становлять хворі на серцево-судинні хвороби (ССХ), зокрема, артеріальну гіпертензію (АГ) та цукровий діабет (ЦД), які найчастіше трапляються в популяції. Поєднання коронавірусної хвороби та ССХ створює додаткові Read More …

Сучасний погляд на проблему системного червоного вовчака без та з коморбідними ураженнями системи кровообігу (огляд літератури, опис клінічного випадку) – повідомлення перше

Л. О. Кобак, О. О. Абрагамович, У. О. Абрагамович, В. В. Чемес Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького  Вступ. Системний червоний вовчак (СЧВ) – потенційно небезпечна для життя хвороба, яка виснажує хворого, призводить до зниження працездатності, інвалідизації та, у багатьох випадках, до смерті. Поширеність і захворюваність на СЧВ у світі є значною. Упродовж останніх Read More …

Обґрунтування сучасної комплексної функціонально-організаційної моделі дерматовенерологічної служби України

В. В. Короленко Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, м. Київ, Україна Вступ. Здоров’я населення і кожної людини – одна з найвищих цінностей держави. Трансформація вітчиз­няної галузі охорони здоров’я є ключовим напрямом суспільно-політичного, економічного розвитку. Важ­ливе місце посідають проблеми соціально значущих спеціалізованих медичних служб, однією з яких є дерматовенерологічна служба. Пріоритетні напрями протидії поширенню Read More …

Цироз печінки: сучасний погляд на проблему

Т. М. Бенца Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика Вступ. Цироз печінки (ЦП) належить до важливих медичних і соціально-економічних проблем не лише в Україні, а й у всьому світі. Актуальність  хвороби зумовлена значною її поширеністю, збільшенням чисельності етіологічних чинників, а також виникненням тяжких ускладнень, що призводять до летального наслідку. Мета. Зробити огляд Read More …

Аналіз застосування концепції Індексу безпеки лікарень як фактора оцінки ризиків і компонента кризового менеджменту

Шевчук Г. А., Гур’єв С. О., Сацик С. П.  Державний заклад «Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Міністерства охорони здоров’я України», м. Київ Вступ. Представлено результати аналізу застосування концепції безпеки лікарні як компонента сучасного підходу до управління в кризових ситуаціях. Світовий досвід ліквідації катастроф, кількість та інтенсивність яких суттєво збільшилась за останні роки, Read More …

Дискусійні питання Болонського процесу в медичній освіті України

С. Л. Няньковський, О. С. Івахненко, М. С. Яцула Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького Вступ. Сьогодні, незважаючи на вже значний досвід імплементації основних положень Болонської декларації у вітчизняний освітній простір, багато студентів і викладачів вищих навчальних закладів (ВНЗ) доволі часто висловлюються досить неоднозначно, через відсутність цілісності, завершеності, продуманості й належного ресурсного забезпечення. Важко Read More …

Коморбідність: сучасний погляд на проблему; клаcифікація (повідомлення друге)

О. О. Абрагамович, О. П. Фаюра, У.  О. Абрагамович Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького Вступ. Систематизація теоретичних і практичних знань про коморбідні захворювання, а отже, розв’язання цієї проблеми не переходить за межі наукових дискусій, з приводу чого й досі не існує погодженого розуміння її суті та уніфікації вживаної термінолоґії. Для стандартизації наукових досліджень Read More …

Еволюція цільового рівня артеріального тиску у хворих на цукровий діабет: аналіз світового досвіду

М. М. Шимон Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, м. Київ Вступ. Відомо, що  75,0 % ускладнень цукрового діабету (ЦД) внаслідок ураження серцево-судинної системи або нирок зумовлено артеріальною гіпертензією (АГ), яка у пацієнтів із ЦД спостерігається вдвічі частіше, ніж у інших ґрупах пацієнтів. За поєднання ЦД із АГ ризик виникнення ішемічної хвороби серця підвищується Read More …

Сучасний погляд на проблему ураження орґанів дихання у хворих на цироз печінки: огляд літератури; опис клінічного випадку

М. О. Абрагамович, С. Я. Толопко Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького Вступ. Проблема захворювань печінки є однією з найпоширеніших у сучасній ґастроентеролоґії, а цироз печінки (ЦП) – основною причиною гепатарґій та гепатодепресій. Дисбаланс вазоактивних речовин з однієї сторони, та дифузний фіброз із сформованими вузлами реґенерації з іншої, призводять до підвищення портального судинного опору Read More …