Ураження печінки, асоційовані з коронавірусною хворобою-2019: погляд на проблему

В. П. Присяжнюк, Т. О. Ілащук, Л. О. Волошина, В. Л. Васюк, І. В. Присяжнюк, К. О. Бобкович Буковинський державний медичний університет Вступ. Серцево-судинні та легеневі супутні хвороби, а також цукровий діабет і деякі онкологічні недуги асоціюються тяжчим клінічним перебігом із коронавірусною хворобою-2019 (COVID-19). Водночас вплив супутніх хвороб печінки на перебіг COVID-19 разом із впливом Read More …

Сучасний погляд на проблему ураження орґанів дихання у хворих на цироз печінки: огляд літератури; опис клінічного випадку

М. О. Абрагамович, С. Я. Толопко Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького Вступ. Проблема захворювань печінки є однією з найпоширеніших у сучасній ґастроентеролоґії, а цироз печінки (ЦП) – основною причиною гепатарґій та гепатодепресій. Дисбаланс вазоактивних речовин з однієї сторони, та дифузний фіброз із сформованими вузлами реґенерації з іншої, призводять до підвищення портального судинного опору Read More …