Синтропічні ураження серцево-судинної системи у хворих на цироз печінки: виелімінування; деякі патогенетичні механізми; характеристика й особливості; клінічні маркери, їх прогностична цінність; обґрунтування та ефективність модифікованого лікування (повідомлення перше)

М. Л. Фармага, М. О. Абрагамович, О. О. Абрагамович  Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького Вступ. Коморбідні синтропічні ураження системи кровообігу у хворих на цироз печінки, що часто призводять до летальних наслідків, вимагають усебічного дослідження. Мета. Виелімінувати у хворих на цироз печінки синтропічні ураження серцево-судинної системи, з’ясувати деякі їх патогенетичні механізми, характер і особливості, Read More …

Особливості порушення ліпідного обміну, ліпідотранспортної системи та системного запалення у практично здорових жінок залежно від звички куріння

А. О. Бедзай, Т. М. Соломенчук, О. М. Колінковський Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького Вступ. Куріння є одним із найагресивніших  факторів ризику виникнення гострих форм ішемічної хвороби серця (ІХС), особливо у жінок. Кількість жінок, що курять, в Україні зросла втричі за останніх 30 років. Жінки, що курять, навіть у разі неінтенсивного куріння мають Read More …

Ульцерозні ураження слизової оболонки гастродуоденальної зони у постраждалих внаслідок аварії на Чорнобильській атомній електростанції: деякі особливості етіології, патогенезу, клінічних ознак, виявлені через третину століття після катастрофи

О. Я. Яцкевич, О. О. Абрагамович, І. Ю. Корнійчук Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького Вступ. У потерпілих внаслідок аварії (ПВА) на ЧАЕС достовірно більша хворобливість, порівняно з непостраждалим населенням. Доволі поширені  ульцерозні ураження (УУ) слизової оболонки (СО) шлунка та дванадцятипалої кишки (ДПК). Мета. З’ясувати деякі особливості УУ СО гастродуоденальної зони (ГДЗ) у ПВА Read More …

Особливості функціонального стану системи L-аргінін/NO-синтаза/аргіназа та оксидативних процесів у хворих із термінальною хронічною нирковою недостатністю внаслідок хронічного гломерулонефриту до і після сеансу гемодіалізу

Р. Б. Іваночко1, О. О. Абрагамович2, І. В. Кравчук1 1КНП ЛОР «Львівська обласна клінічна лікарня»  2Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького Вступ. Останнім часом значну увагу приділяють вивченню зв’язку між  хронічною хворобою нирок (ХХН) і виникненням різноманітних ускладнень, які супроводжуються змінами системи L-аргінін/NO-синтаза/аргіназа та оксидативним стресом. За хронічної ниркової недостатності (ХНН) активація пероксидного окиснення Read More …

Характеристика виконавчих функцій у пацієнтів із когнітивними порушеннями за наявності депресивних розладів

С. О. Ярославцев Комерційне неприбуткове підприємство «Херсонський обласний заклад з надання психіатричної допомоги» Вступ. Актуальність проблеми афективної патології, і передусім депресії, зумовлена ​​низкою чинників: зростанням поширеності депресії, що досягає в популяції 10,0 %, високим ризиком хроніфікації таких станів, їх дезадаптивним впливом на соціальне функціонування, працездатність і якість життя, тягарем економічних витрат тощо. За епідеміологічними показниками Read More …

Цироз печінки: сучасний погляд на проблему

Т. М. Бенца Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика Вступ. Цироз печінки (ЦП) належить до важливих медичних і соціально-економічних проблем не лише в Україні, а й у всьому світі. Актуальність  хвороби зумовлена значною її поширеністю, збільшенням чисельності етіологічних чинників, а також виникненням тяжких ускладнень, що призводять до летального наслідку. Мета. Зробити огляд Read More …

Сучасні засади діагностики фіброзу печінки у хворих із хронічними дифузними її ураженнями: огляд літератури, опис клінічного випадку

Я. Л. Лещук, О. О. Aбрагамович, М. О. Абрагамович Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького Вступ. Хронічні дифузні хвороби печінки, яким на певній стадії та фазі недуги властиве надмірне нагромадження компонентів позаклітинного матриксу, тобто фіброзування, – гетерогенна поліетіологічна група недуг, для яких характерні велика поширеність, часто відсутність клінічної маніфестації на час виникнення та субклінічний Read More …