Стан кислотно-основної рівноваги у хворих на цироз печінки: роль у патоґенезі ураження дихальної системи; залежність від ступеня ураження печінки за C. G. Child – R. N. Pugh

М. О. Абрагамович, С. Я. Толопко Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького Вступ. Відомо, що основною причиною смерті гепатолоґічних хворих є формування синтропічних коморбідних уражень інших орґанів та систем, у тому числі і дихальної. У патоґенезі ж виникнення цих синтропій приймає участь ціла низка механізмів, серед яких і зміни кислотно-основної рівноваги (КОР). Тому метою Read More …

Динаміка змін вмісту міді в сироватці крові хворих із черепно-мозковою травмою легкого і середнього ступенів важкості в мирний час та у вояків антитерористичної операції з мінно-вибуховою черепно-мозковою травмою в гострому та проміжному періодах

Б. В. Задорожна1, В. М. Шевага1, М. Г. Семчишин2 1Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького 2Клінічна лікарня «Державно-територіальне галузеве об’єднання» Львівської залізниці Вступ. Проблема дослідження патоґенезу черепно-мозкової травми (ЧМТ) актуальна в сучасній медицині. Особлива увага приділяється пошуку біохімічних маркерів, що зумовлено неможливістю цілісно пояснити виникнення всіх патолоґічних проявів ураження мозку лише за рахунок його Read More …

Дисбаланс деяких мікроелементів та його корекція при вогнищевій алопеції

Н. Кіладзе1, А. Кацітадзе1, Л. Абрагамович2 1Тбіліський державний медичний університет   2Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького  Вступ. Вогнищева алопеція – одна з найчастіших форм випадіння волосся запально-індукованого характеру, що трапляється у 0,05–1,0 % населення в будь-якому віці, але перші прояви частіше спостерігаються у дітей та молоді. Незважаючи на те що у виникненні вогнищевої Read More …

Клінічні й патоґенетичні особливості вторинного синдрому Рейно та їх медикаментозна корекція

З. Р. Леонтьєва Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького Вступ. Поширеність синдрому Рейно, за результатами епідеміолоґічних досліджень, у різних країнах коливається від 2,1 до 16,8 %. Вторинний синдром Рейно (ВСР) трапляється за наявності більш ніж 70 захворювань. Проте, незважаючи на поширеність ВСР, не існує єдиної думки про патоґенетичні механізми його виникнення, а також не Read More …

Ефективність лікування ґастропарезу ітопридом з урахуванням стану вуглеводного обміну у хворих на цукровий діабет 2-го типу

І. О. Костіцька Івано-Франківський національний медичний університет Вступ. Порушення моторно-евакуаторної функції шлунка вважають одним із багатьох патоґенетичних механізмів виникнення діабетного ґастропарезу. З метою запобігти наростанню важкості проявів цього ускладнення, а також уникнення лабільного перебігу основного захворювання, слід вчасно проводити комплексне лікування з використанням лікарських засобів для корекції вуглеводного обміну та прокінетиків. Мета. З’ясувати ефективність лікування Read More …

Коаґулопатична кровотеча при розсіяному внутрішньосудинному зсіданні крові. Терапія гепарином і лікувальним плазмаферезом

М. Г. Курган, М. В. Кокоруз, Д. М. Курган, В. Л. Новак Інститут патології крові та трансфузійної медицини НАМН України, м. Львів Вступ. Розсіяне внутрішньосудинне зсідання крові (РВЗК) у випадку акушерських захворювань, гемолізі, деструктивних травмах зумовлює тромбопластинемія (Т) у вигляді шматочків цитолем і екстраґованих із них субстанцій. Т активує ґенез тромбіну, плазміну, калікреїну. Розладнується система Read More …

Ефективність застосування методу CHIVA у хворих із хронічною венозною недостатністю та коморбідними ураженнями: власний досвід

А. О. Ярка Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького Вступ. Хронічна венозна недостатність (ХВН) нижніх кінцівок належить до найпоширеніших на планеті і доволі часто трактується як супутнє коморбідне ураження, доки маніфестація симптомів ХВН не починає домінувати в пріоритеті скарг. Окрему проблему становить вибір методу лікування ХВН у пацієнтів із коморбідними ураженнями. Деякі автори вважають Read More …

Показники функціональної активності фаґоцитуючих клітин периферійної крові у хворих на ревматоїдний артрит, поєднаний з артеріальною гіпертензією, та її зміни під впливом лікування

В. С. Пехенько Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, м. Київ Вступ. Згідно з інформацією від різних дослідницьких ґруп, на ревматоїдний артрит (РА) хворіють 0,5–2,5 % дорослого населення. РА може виникати в дитячому віці (ювенільний РА), але найчастіше вік початку захворювання становить 52 ± 15 років. Серед осіб віком до 35 років поширеність РА Read More …

Вміст деяких ендотелійзалежних вазоактивних субстанцій плазми крові, показники ренін-альдостеронової системи, натрійуретичного гормону у хворих на декомпенсований цироз печінки та їх залежність від ступеня важкості портальної гіпертензії

М. Р. Ферко Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького Вступ. Питання взаємозв’язку ендотеліальної дисфункції, у пацієнтів з цирозом печінки (ЦП), її ролі у виникненні та наростанні важкості портальної гіпертензії (ПГ) викликають значне зацікавлення серед фахівців гепатолоґічного профілю, а інколи слугують предметом бурхливих наукових дискусій з формулюванням неоднозначних, а часом і суперечливих висновків Мета. Визначити Read More …

Коморбідність: сучасний погляд на проблему; класифікація (повідомлення перше)

О. О. Абрагамович, О. П. Фаюра, У.  О. Абрагамович Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького Вступ. Проаналізовано дослідження вчених, які доводять, що часто саме коморбідні порушення погіршують перебіг основного захворювання і/або призводять до його хронізації, інвалідизації та передчасної смерті працездатного населення, часто роблять неефективними діаґностику та лікування, підвищують затрати системи охорони здоров’я на надання Read More …