Lviv clinical bulletin 2013, 4(4): 56-62

Сучасні успіхи та доказовість за результатами Європейського конґресу кардіолоґів у Амстердамі (30.08.–04.09.2013)

А. Ф. Файник, М. А. Файник

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Вступ. Незважаючи на проґрес у ґалузі медицини, захворювання серцево-судинної системи і сьогодні є вбивцею номер один населення Європи. Клінічні випробування, на основі яких здійснено впровадження у клінічну практику, та керівні рекомендації були представлені на щорічному Європейському конґресі кардіолоґів у Амстердамі.

Мета. Провести опис та обговорення сучасних успіхів та доказовості за результатами Європейського конґресу кардіолоґів у Амстердамі (30.08–04.09.2013).

Матеріали і методи. Викладено інформацію за результатами Європейського конґресу кардіолоґів у Амстердамі (30.08– 04.09.2013). Здійснено опис клінічних випробувань, а також оновлених рекомендацій щодо діаґностики, лікування та профілактики захворювань серцево-судинної системи, зокрема, артеріальної гіпертензії та кардіоваскулярних захворювань у пацієнтів із діабетом і предіабетом.

Результати. З-поміж низки важливих проблем, представлених на конґресі публіковано результати досліджень: HOKUSAI, TASTE, ECHOCRT, DECAAF, PRAMI, також оприлюднені перші висновки щодо усунення неґативного впливу способу життя у вторинній профілактиці серцево-судинних захворювань.

На конґресі в Амстердамі також були представлені нові рекомендації, а саме – Рекомендації Європейського товариства кардіолоґів і Європейського товариства гіпертензії з діаґностики, лікування та профілактики артеріальної гіпертензії, а також Рекомендації з профілактики, діаґностики та лікування кардіоваскулярних захворювань у пацієнтів із діабетом та предіабетом.

Висновки. У відповідності до опублікованих результатів проведених досліджень, оновлено низку рекомендацій для лікування певних серцево-судинних захворювань, що повинно бути враховано у практиці лікаря.