Відмінність показників болю, тривоги, депресії та концентрації кортизолу в сироватці крови у пацієнтів із гострим і хронічним перебігом вертеброгенного попереково-крижового больового синдрому

А. В. Паєнок, А. Р. Кулик Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького Вступ. За наявности хронічного болю у спині, на відміну від гострого, пацієнти значно рідше повністю одужують, частіше фіксують довготривале обмеження працездатности. Розуміння особливостей гострого та хронічного болю оптимізує лікування. Мета. Оцінити відмінність показників тривоги, депресії та концентрації кортизолу в сироватці крови у Read More …

Взаємозв’язок між проблемами зі соматичним здоров’ям у дітей дошкільного віку та порушеннями психомоторного розвитку

А. І. Пишник, С. Л. Няньковський Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького Вступ. Інформація з літератури підтверджує наявність взаємозв’язку між супутніми недугами та пору­шеннями психомоторного розвитку у дітей. Мета. Виявити взаємозв’язок між проблемами зі соматичним здоров’ям у дітей дошкільного віку (3-7 років) та порушеннями у них психомоторного розвитку. Матеріали й методи. У рандомізований спосіб Read More …

Класифікація та ранжування чинників, що впливають на якість тактильного сприйняття шрифту Л. Брайля незрячими людьми

М. М. Гавенко1,М. Т. Лабецька2, В. О. Коротка3 1КНП ЛОР «Львівська обласна клінічна лікарня» 2Українська академія друкарства 3КЗВО ЛОР «Львівська медична академія імені Андрея Крупинського» Вступ. У навчальній і трудовій діяльності незрячі люди здебільшого використовують дотикову чутливість для сприйняття інформації, подання якої переважно реалізується у шестикрапковому форматі за відомою системою Л. Брайля. Ефективність сприйняття і Read More …

Особливості стану мінеральної щільности кісткової тканини у чоловіків, хворих на анкілозивний спондиліт: частота й характер порушень; вміст метаболічних показників синтезу та резорбції кісткової тканини, вітаміну D в сироватці крови; достовірні чинники порушень

О. М. Павлюк1 , Л. І. Маринич1, Л. П. Денищич1, І. П. Кувікова2, О. В. Шевчук1 1Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова 2Науково-дослідний інститут реабілітації осіб з інвалідністю Вінницького національного медичного університету імені М. І. Пирогова Вступ. Зменшення мінеральної щільности кісткової тканини (МЩКТ) і виникнення остеопорозу є поши­реним і маловивченим ускладненням анкілозивного спондиліту Read More …

Сучасні засади лікування генітального герпесу у жінок (огляд літератури; результати власних досліджень)

Л. Б. Маркін, О. О. Матвієнко, О. О. Коритко Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького Вступ. Проблема нових підходів у терапії генітального герпесу у жінок надзвичайно актуальна, оскільки ця генітальна інфекція дуже поширена у світі. Основними типами генітальної інфекції є вірус простого герпесу 1-го типу (ВПГ-1) і 2-го типу (ВПГ-2). Понад 400 млн людей Read More …

Повсякденне буття та їстівні продукти для Адама і Єви в Едемському саду – перша модель здорового способу життя згідно з Божими настановами (розвідки за результатами читання Книги Буття зі Святого Письма)

В. В. Рудень Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького Вступ. Сьогодні в духовному житті людини аксіомою є той факт, що від часу гріхопадіння Адама і Єви в Едемі певної еволюції в суспільному житті людей зазнало їхнє земне буття у бік поступового скорочення тривалости життя. З цієї причини й зроблено спробу науково з’ясувати такі складники Read More …

Предиктори прогнозування серцево-судинних подій та інших ускладнень системи кровообігу у хворих із гострим коронарним синдромом (огляд літератури; результати власних досліджень)

В. І. Денесюк, О. В. Барська Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова Вступ. Щорічно у світі трапляється понад 15 млн випадків гострого інфаркту міокарда (ГІМ). В Україні в 2017 р. сталося 41 786 таких випадків. Очевидно, що за наявности гострого коронарного синдрому (ГКС) виявляються різні ускладнення системи кровообігу, які активно досліджуються. Значно менше Read More …

Критерії прогнозування кардіоваскулярних подій у хворих із хворобами серця за результатами холтерівського моніторування електрокардіограми (огляд літератури; результати власних досліджень)

В. І. Денесюк, О. В. Барська, Ю. Ю. Шушковська Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова Вступ. Огляд присвячено поточному сучасному знанню про клінічне значення холтерівського моніторування електрокардіограми для виявлення предикторів прогнозування несприятливих кардіоваскулярних подій у майбутньому. Мета. На підставі опрацювання сучасних джерел літератури та результатів власних досліджень проаналізувати наукові дослідження, присвячені вивченню критеріїв Read More …

Предиктори та критерії прогнозування кардіоваскулярних подій за результатами амбулаторного моніторування артеріального тиску у хворих із артеріальною гіпертензією (огляд літератури; результати власних досліджень)

В. І. Денесюк, О. В. Барська, Ю. Ю. Шушковська, О. Ф. Білонько Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова Вступ. Огляд присвячено поточному сучасному знанню про клінічне значення амбулаторного монітору-вання артеріального тиску (АМАТ) для виявлення предикторів прогнозування несприятливих кардіоваску-лярних подій (КВП) у майбутньому у хворих із артеріальною гіпертензією. Мета. Опрацювавши сучасні джерела літератури та Read More …

Віддалена ефективність реваскуляризації міокарда у хворих після перенесеного гострого коронарного синдрому (огляд літератури; результати власних досліджень)

В. І. Денесюк, О. В. Барська, О. Ф. Білонько, Н. О. Музика Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова Вступ. Гострий коронарний синдром (ГКС) становить актуальну проблему. У більшості публікацій наголошується на ефективності застосування реваскуляризації міокарда за наявности цієї патології. Однак ефективність такого методу лікування у віддалений період гострого інфаркту міокарда з елевацією сегмента Read More …