Обґрунтування принципів та ефективність удосконаленого комплексного диференційованого лікування синтропічних уражень орґанів системи кровообігу у хворих на цироз печінки

М. Л. Фармага1, М. О. Абрагамович1, А. С. Свінціцький2, О. О.  Абрагамович1 1Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького 2Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, м. Київ Вступ. Цироз печінки – одна з найважливіших і найскладніших проблем сучасної гепатолоґії. Актуальним є і вивчення коморбідних синтропічних уражень у хворих на цироз печінки, серед яких ураження системи Read More …

Уміст деяких ендотелійзалежних вазоактивних субстанцій у крові хворих залежно від тяжкості цирозу печінки та стану редокс-системи орґанізму

М. О. Абрагамович, О. О. Абрагамович, О. П. Фаюра, С. Я. Толопко, М. Р. Ферко Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького Вступ. Цироз печінки (ЦП) розглядають як хронічну дифузну хворобу печінки, тяжкість якої наростає, що виявляється структурною перебудовою її паренхіми у вигляді вузликової трансформації і фіброзу внаслідок некрозу гепатоцитів, появою шунтів між портальною і центральними Read More …

Клінічно-ґенетичний і міжґенетичний кореляційний аналіз (за експресією мікроРНК-34а) у хворих із плеоморфними аденомами слинних залоз

І. С. Бродецький Національний медичний університет імені О.  О. Богомольця, м. Київ Вступ. Плеоморфна аденома – найбільш поширена пухлина слинних залоз (60,0–90,0 % усіх доброякісних пухлин слинних залоз). Сучасним ґенетичним напрямом у діаґностиці пухлин слинних залоз є вивчення ролі молекул мікроРНК. МікроРНК – малі некодуючі РНК, які реґулюють клітинний цикл, апоптоз, метаболізм, розвиток і диференціацію Read More …

Діаґностична цінність лабораторних маркерів гострої цитомеґаловірусної інфекції у хворих на системний червоний вовчак

У. О. Абрагамович, О. О. Абрагамович, С. І. Гута, Л. В. Циганик, О. Т. Романюк  Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького Вступ. Системний червоний вовчак (СЧВ) – одна із важливих медико-соціальних проблем, оскільки найчастіше трапляється у людей молодого віку, супроводжується різноманітними поліорґанними ураженнями та клінічними проявами, які часто призводять до інвалідизації і загрожують життю. Read More …

Особливості соціального функціонування хворих із судинною деменцією, ускладненою галюцинаторно-параноїдними розладами

К. В. Шевченко-Бітенський ДУ «Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології МОЗ України», м. Одеса Вступ. Поширеність важких когнітивних розладів у популяціях, залучення значної кількості осіб працездатного віку в медичні, економічні, психолоґічні та соціальні проблеми, асоційовані з деменціями, зниження соціального функціонування та якості життя хворих, а також брак проґрам комплексної допомоги особам із деменцією та Read More …

Особливості впливу одноразового інтраґастрального введення блокаторів Н2-гістамінових рецепторів другої (нізатидину) і третьої (фамотидину) ґенерації на кислотно-пептичну та мукоїдно-електролітну секрецію шлунка у хворих на виразкову хворобу дванадцятипалої кишки

М. Г. Пляцко Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького Вступ. Н2-блокатори гістамінових рецепторів є рекомендованими препаратами для лікування хворих із  гіперацидними станами, зокрема,  виразковою хворобою шлунка та дванадцятипалої кишки. На відміну від БПП вони не впливають на метаболізм секреторної клітини шлунка, що в деяких випадках є арґументом на користь їх застосування. Для комплексної оцінки Read More …

Кардіотоксичність протипухлинних лікарських засобів (огляд літератури; опис клінічного випадку)

А. А. Авагімян, Л. Г. Мкртчян Єреванський державний медичний університет імені Мх. Гераци Вступ. Кардіоонколоґія (онкокардіолоґія) – новітній перспективний міждисциплінарний підрозділ сучасної кардіолоґії, сферою вивчення якого є механізми виникнення, діагностика та лікування уражень серцево-судинної системи, асоційованих як із токсичним впливом пухлини, так і з застосуванням хіміотерапевтичних лікарських засобів (ЛЗ), а також синдром розпаду пухлини, який Read More …