Lviv clinical bulletin 2023, 3(43)-4(44): 58-66

https://doi.org/10.25040/lkv2023.03-04.058

Сучасний погляд на проблеми забезпечення вітаміном D у дітей і підлітків із ожирінням (огляд літератури, опис клінічного випадку)

М. С. Яцула, С. Л. Няньковський

Львівський національний медичний університет імени Данила Галицького

Вступ. Недостатність вітаміну D вважається всесвітньою епідемією. Інформація з літературних джерел свідчить про його провідну роль у виникненні метаболічних порушень, у тому числі ожиріння у дітей і підлітків.

Мета. Здійснити огляд сучасної літератури, присвяченої проблемі недостатности вітаміном D у дітей і підлітків з ожирінням, описати клінічний випадок дитини з ожирінням, дефіцитом вітаміну D та супутніми метаболічними розладами.

Матеріяли й методи. Проаналізовано літературні джерела із застосуванням контент-аналізу, методу системного та порівняльного аналізу, бібліосемантичного методу вивчення актуальних наукових досліджень стосовно проблеми дефіциту вітаміну D у дітей і підлітків із ожирінням. Пошук джерел здійснено в наукометричних медичних базах інформації PubMed-NCBI, Medline, CochraneLibrary, EMBASE, ResearchGate за ключовими словами: діти, підлітки, інсулінорезистентність, ожиріння, дефіцит вітаміну D, поліморфізм гена VDR (Vitamin D Receptor), лептини, адипоцити.

Проаналізовано 66 джерел англійською мовою, у яких висвітлено ролі вітаміну D в метаболічних процесах людини, його зв’язок із ожирінням, механізми виникнення дефіциту, в тому числі через інгібувальний вплив лептину та інтерлейкіну 6, особливости біологічної дії вітаміну D через ядерний VDR-опосередкований контроль цільових генів, з’ясовано поширеність дефіциту вітаміну D у дітей із ожирінням у різних країнах.

Описано клінічний випадок пацієнтки, яка мала ожиріння, дефіцит вітаміну D та характерні біохімічні зміни, властиві цій патології.

Висновки. Недостатність вітаміну D вважається всесвітньою епідемією, що спричинює занепокоєння серед лікарів і дослідників різного фаху. Результати досліджень свідчать про його провідну роль у виникненні метаболічних порушень, у тому числі ожиріння у дітей і підлітків. Огляд сучасних наукових джерел підтвердив важливий вплив вітаміну D на основні біохімічні та метаболічні процеси в організмі людини, його важливу роль у виникненні ожиріння та різноманітних ускладнень у дітей і підлітків. Надлишкова маса тіла або ожиріння у дітей і підлітків вимагає дослідження низки біохімічних параметрів, які включають вміст сироваткового вітаміну D, показники білкового, вуглеводного та ліпідного обміну, лептину, гормонів щитоподібної залози. Доцільно проводити апаратну імпедансметрію та ультразвукове обстеження щитоподібної залози.