Особливості зміни показників деяких лабораторних синдромів і їх констеляцій у хворих на цироз печінки з порушенням мінеральної щільности кісткової тканини

Н. В. Дробінська1, О. О. Абрагамович1, 3. О. Білоус1, М. Р. Ферко1, Р. Б. Іваночко1, М. О. Завадка2 1Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького 2Мережа медичних оптик «Optometrist» Вступ. Дослідження змін певних лабораторних показників крови та верифікування з їх допомогою лабо­раторних синдромів, а також виявлення констеляцій лабораторних синдромів у хворих на цироз печінки (ЦП) Read More …

Взаємозв’язок між рівнями сечової кислоти, креатиніном та індексом маси тіла у жінок і чоловіків з гіпертонічною хворобою

Скляров Є. Я., Пилипів О. Б., Гутор Т. Г. Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького Вступ. На особливу увагу заслуговують не лише загальноприйняті, але й недостатньо досліджені предиктори розвитку артеріальної гіпертензії (АГ) та ускладень, пов’язаних з нею. Серед таких чинників слід виокремити безсимптомну гіперурикемію (ГУ), що розглядається як незалежний фактор ризику серцево-судинних захворювань. Виявлено Read More …