Синтропічні ураження серцево-судинної системи у хворих на цироз печінки: виелімінування; деякі патогенетичні механізми; характеристика й особливості; клінічні маркери, їх прогностична цінність; обґрунтування та ефективність модифікованого лікування (повідомлення друге)

М. Л. Фармага, М. О. Абрагамович, О. О. Абрагамович, О. П. Фаюра, В. В. Чемес Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького Вступ. Коморбідні синтропічні ураження системи кровообігу у хворих на цироз печінки (ЦП), що часто призводять до летальних наслідків, потребують усебічного дослідження. Мета. Виелімінувати у хворих на ЦП синтропічні ураження серцево-судинної системи, з’ясувати деякі Read More …

Уміст йоду і хрому в сироватці крові у потерпілих поза зоною конфлікту та у бійців організації об’єднаних сил із черепно-мозковими травмами в гострому і проміжному періодах, а також їх особливості залежно від тяжкості травми й часу, що минув від її отримання

В. М. Шевага, М. Г. Семчишин, Б. В. Задорожна, А. М. Задорожний Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького Вступ. Велика частка черепно-мозкової травми (ЧМТ) у загальній структурі захворюваності й травматизмі населення, як одна з причин тимчасової і стійкої втрати працездатності та смертності, зумовлює актуальність проблеми. У хворих, що перенесли ЧМТ, виникає низка патологічних порушень, Read More …

Показники еритрограми та їх констеляції у хворих на цироз печінки різної етіології з остеопенією й остеопорозом: їх зміни і діагностична цінність

Н. В. Дробінська1, О. О. Абрагамович1, М. О. Абрагамович1, О. Г. Ходосевич2, Р. З. Стах2 1Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького 2Комунальне некомерційне підприємство Львівської обласної ради «Львівська обласна клінічна лікарня» Вступ. Існує потреба пошуку нових загальнодоступних методів скринінгу й діагностики уражень кісток у хворих на цироз печінки (ЦП), чому може відповідати виявлення змін Read More …

Клінічно-лабораторний аналіз результатів реєстрації максимальної інтеркуспідації у пацієнтів із частковими дефектами зубних рядів залежно від використання різних реєстраційних матеріалів

Т. Р. Глушко Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького Вступ. У стоматології однаково важливо вміти обстежувати оклюзію і реєструвати її, зберігати й переда­вати інформацію щодо ротової порожнини. Мета. Проаналізувати клінічно-лабораторні результати реєстрації максимальної інтеркуспідації у пацієнтів із частковими дефектами зубних рядів залежно від використання різних реєстраційних матеріалів. Матеріали й методи. Обстежено 10 осіб (5 Read More …

Частота обов’язкових для використання клінічних і лабораторних діагностичних критеріїв системного червоного вовчака за наявності активної цитомегаловірусної та вірус М. Е. Епштейна – І. Барр інфекції, їх діагностична цінність

С. І. Гута, О. О. Абрагамович, У. О. Абрагамович, Л. В. Циганик, В. В. Чемес Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького Вступ. У хворих на системний червоний вовчак (СЧВ) є потреба пошуку маркерів, які б дозволили ін­формувати про наявність активних цитомегаловірусної (ЦМВ) та вірус М. Е. Епштейна – І. Барр (ЕБВ) інфекцій. Мета. З’ясувати Read More …

Обґрунтування сучасної комплексної функціонально-організаційної моделі дерматовенерологічної служби України

В. В. Короленко Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, м. Київ, Україна Вступ. Здоров’я населення і кожної людини – одна з найвищих цінностей держави. Трансформація вітчиз­няної галузі охорони здоров’я є ключовим напрямом суспільно-політичного, економічного розвитку. Важ­ливе місце посідають проблеми соціально значущих спеціалізованих медичних служб, однією з яких є дерматовенерологічна служба. Пріоритетні напрями протидії поширенню Read More …

Інтраепітеліальна неоплазія вульви: сучасний погляд на проблему, способи курації (огляд літератури); власний клінічний досвід застосування фотодинамічного методу лікування

В. В. Дунаєвська1, Т. Ф. Татарчук2, Д. О. Церковський3 1Національний інститут раку, м. Київ 2ДУ «ІПАГ НАМН України» 3РНПЦ ОМР ім. Н. Н. Александрова, аг. Лісної, Республіка Білорусь Вступ. Інтраепітеліальна неоплазія вульви – преканцероз вульви – досить важлива медична і соціальна проблема. Зусилля медичної науки спрямовані на пошук і розробку новітніх органозберігальних методів лікування інтраепітеліальної Read More …