Обізнаність управлінців медичних закладів і органів охорони здоров’я Львівщини щодо теоретичних основ неінфекційних хвороб (за вислідами соціологічного дослідження)

В. В. Рудень Львівський національний медичний університет імени Данила Галицького Вступ. Від часу появи концепції епідеміологічного переходу (Abd el R. Omran, 1971) домінування неінфекційних хвороб (НІХ) серед населення європейських країн стало реальністю у контексті стану як індивідуального, так і громадського здоров’я, а також тривалости життя,  економічного й оборонного ресурсу. Важливо й те, що НІХ є Read More …

Характеристики афективної сфери у пацієнтів із негативними симптомами під час шизофренії

Н. О. Марута1, Ю. А. Кушнір2 1Державна установа «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України», м. Харків 2Комунальне некомерційне підприємство «Клінічна лікарня “Психіатрія”», м. Київ Вступ. Сьогодні немає єдиного погляду на вияви порушень афективної сфери у пацієнтів із негативними симптомами під час шизофренії, повільно розробляються інноваційні методи лікування досить повільна, і негативні симптоми досі є Read More …

Ефективність застосування сполук магнію у комплексному лікуванні хворих на артеріяльну гіпертензію із супутньою хронічною обструктивною хворобою легень

Т. О. Назарук Одеський національний медичний університет Вступ. Поєднання артеріяльної гіпертензії (АГ) із хронічною обструктивною хворобою легень (ХОХЛ) асоціюється з підвищеним ризиком кардіоваскулярних ускладнень. Під час загострення ХОХЛ майже у кожного другого пацієнта реєструється гіпомагніємія. Зокрема, завдяки внутрішньовенному введенню магнію у стабільних пацієнтів із ХОХЛ поліпшуються функція легень і сила дихальних м’язів. Численні дослідження свідчать, Read More …

Інфікування клебсієлами та псевдомонадами мінно-вибухових ран: частота виділення їх на третьому етапі евакуації; спектр їхньої резистентности; чутливість до протимікробних лікарських засобів; загальні правила військово-медичної допомоги

Г. С. Лаврик1, І. В. Тимчук1, Т. М. Руминська1, С. Й. Павлій1, Г. І. Герич2, О. П. Корнійчук1, А. Б. Федець1 1Львівський національний медичний університет імени Данила Галицького 2Перше територіяльне медичне об’єднання м. Львова. Лікарня Святого Пантелеймона Вступ. Різке зростання кількости пацієнтів із мінно-вибуховими травмами через війну робить актуальною проблему колонізації ран військовослужбовців резистентними штамами Pseudomonas aeruginosa і Klebsiella pneumoniae  та модифікації їхнього видового спектра на третьому Read More …

Клінічна характеристика хворих на бронхіяльну астму, асоційовану із ожирінням, залежно від віку дебюту

В. В. Качковська Сумський державний університет Вступ. Згідно з результатами попередніх досліджень, виокремлено два основні фенотипи бронхіяльної астми (БА), асоційованої з ожирінням: рання атопічна та пізня без атопії, які відрізняються віком дебюту, патогенетичними механізмами виникнення, відповіддю на базисне лікування. Мета. Проаналізувати клініко-анамнестичні показники хворих на бронхіяльну астму у поєднанні з ожирінням залежно від віку дебюту. Read More …

Показники ендотеліну-1 у хворих із різною тяжкістю лептоспірозу та їхні зміни після семиденного лікування

Т. В. Тєлєгіна, О. М. Зінчук Львівський національний медичний університет імени Данила Галицького Вступ. Лептоспіроз – один із найпоширеніших зоонозів у світі. В основі патогенезу є ураження ендотелію судин. Порушення функцій ендотелію, виникнення ендотеліяльної дисфункції (ЕД) призводять до ушкодження клітинної мембрани, втрати судинної цілісности, ішемії, некрозу та розвитку дисфункції органів. У літературі інформації про ЕД Read More …

Характер аритмій у хворих із гострим інфарктом міокарда з елевацією сегмента ST за наявности різних чинників ризику впродовж першої доби після реперфузії міокарда шляхом первинного черезшкірного вінцевого втручання

Р. А. Ковальчук, У. Р. Баган  Львівський національний медичний університет імени Данила Галицького Вступ. Гострий коронарний синдром, зокрема гострий інфаркт міокарда з елевацією сегмента ST (ST-elevation myocardial infarction – STEMI), доволі часто супроводжується появою аритмій. Хворі з гострим інфарктом міокарда х елевацією сегмента ST мають гірший прогноз порівняно з хворими зі синусовим ритмом. Мета. З’ясувати Read More …

Сучасний погляд на проблеми забезпечення вітаміном D у дітей і підлітків із ожирінням (огляд літератури, опис клінічного випадку)

М. С. Яцула, С. Л. Няньковський Львівський національний медичний університет імени Данила Галицького Вступ. Недостатність вітаміну D вважається всесвітньою епідемією. Інформація з літературних джерел свідчить про його провідну роль у виникненні метаболічних порушень, у тому числі ожиріння у дітей і підлітків. Мета. Здійснити огляд сучасної літератури, присвяченої проблемі недостатности вітаміном D у дітей і підлітків Read More …