Смертність серед населення України за 30 років (1991-2021) як неповоротна втрата людського ресурсу

В. В. Рудень Львівський національний медичний університет імени Данила Галицького Вступ. У відтворенні населення в земному періоді його життя смерть поширилась на всіх людей із часу гріхопадіння Адама і Єви. У кінці ХХ-ХХІ ст., згідно зі звітом Організації Об’єднаних Націй (2021), населення України скорочується одним із найшвидших у світі темпів. Мета дослідження. З’ясувати особливости смертности Read More …

Результати скринінгу донорської крови на наявність антитіл до гепатиту С у службі крови України за 2019-2021 рр.

В. Л. Новак, О. О. Тарасюк, С. В. Примак, О. М. Тушницький, І. М. Миськів Державна установа «Інститут патології крови та трансфузійної медицини НАМН України», м. Львів Вступ. Гепатит С – гемотрансмісивна інфекція з особливістю швидкого поширення. Одним із основних шляхів передання гепатиту С є переливання крови та її компонентів. Мета. Проаналізувати результати скринінгу донорської Read More …

Модель експериментального неінфекційного автоімунного увеїту, яка виявляється ключовими клінічними ознаками залежно від ступеня тяжкости

Н. Б. Курильців Львівський національний медичний університет імени Данила Галицького Вступ. Надзвичайно важливо створити ефективну модель НАУ, яка б найточніше могла відобразити клінічні ознаки хвороби різних ступенів тяжкости з її патогенетичними ознаками та була простою у виконанні. Мета. Описати модель експериментального неінфекційного автоімунного увеїту, яка виявляється ключовими клінічними ознаками залежно від ступеня тяжкости. Матеріяли й Read More …

Показники цитокінів та біомаркерів запалення у хворих на перитонеальний сепсис із різним ступенем тяжкости

О. В. Плитка Тернопільський національний медичний університет імени І. Я. Горбачевського Вступ. Важливу роль у постановці діагнозу «сепсис» відіграють біомаркери запалення: С-реактивний білок (С-РБ) і прокальцитонін, показники яких суттєво зростають за наявности цієї патології. Мета. Дослідити кількісні показники цитокінів та біомаркерів запалення у хворих на перитонеальний сепсис із різним ступенем його тяжкости. Матеріяли й методи. Read More …

Характер і частота коморбідних уражень серця у хворих на системний червоний вовчак, що їх діагностовано за допомогою ехокардіографії, виявлення і характеристика їхніх синтропічних варіантів

Л. О. Кобак, О. О. Абрагамович, У. О. Абрагамович, С. І. Гута, Л. В. Циганик Львівський національний медичний університет імени Данила Галицького Вступ. Системний червоний вовчак (СЧВ) – автоімунна недуга, що характеризується ураженням різних органів і систем організму. Доведено, що серцево-судинні події пропорційно частіше фіксують у хворих на СЧВ порівняно зі загальною популяцією відповідних віку Read More …

Показники кальцієво-фосфорного обміну та ремоделювання кісток як чинники ризику виникнення порушень мінеральної щільности кісткової тканини у хворих на ревматоїдний артрит

В. В. Чемес, О. О. Абрагамович, У. О. Абрагамович, О. П. Фаюра, Н. В. Дробінська, Л. О. Кобак Львівський національний медичний університет імени Данила Галицького Вступ. До основних чинників ризику виникнення остеопорозу (ОП) у хворих на ревматоїдний артрит (РА) належать сімейна схильність, вік, жіноча стать, наявність менопаузи, хронічного запального процесу та його лікування. Актуальним завданням є Read More …

Досягнення аритмології у прогнозуванні злоякісних аритмій під час хвороб серця за крайні десятиріччя (огляд літератури; результати власних досліджень)

В. І. Денесюк Вінницький національний медичний університет імени М. І. Пирогова Вступ. Під час тяжких хвороб серця можуть виявитись шлуночкові аритмії та фібриляції передсердь (ФП). Мета. Проаналізувати досягнення аритмології у прогнозуванні злоякісних аритмій під час хвороб серця за крайні десятиріччя, навести результати власних досліджень. Матеріяли й методи. Здійснено аналіз літературних джерел, наведено результати власних досліджень, Read More …

Досягнення кардіології у вивченні критеріїв діагностики та предикторів прогнозування ускладнень системи кровообігу під час ішемічної хвороби серця у поєднанні з артеріальною гіпертензією (огляд літератури; результати власних досліджень)

В. І. Денесюк Вінницький національний медичний університет імени М. І. Пирогова Вступ. Як відомо, здебільшого спершу виникає артеріальна гіпертензія (АГ), що в результаті активації ренінангіотензинальдостеронової системи призводить до атеросклерозу судин серця, головного мозку, нирок, аорти, периферійних судин тощо. Через якийсь час від початку АГ настає гіпертрофія лівого шлуночка (ГЛШ), судин серця, яка провокує виникнення різних Read More …

Вивчення ремоделювання судин і ендотеліальної функції за наявности хвороб серця у крайні десятиріччя (огляд літератури; результати власних досліджень)

В. І. Денесюк Вінницький національний медичний університет імени М. І. Пирогова Вступ. Вивчення ремоделювання судин і ендотеліальної функції під час хвороб серця – важлива проблема сучасної кардіології. Мета. Проаналізувати досягнення у вивченні ремоделювання судин та ендотеліальної функції під час хвороб серця у крайні десятиліття на основі джерел літератури і результатів власних досліджень. Матеріяли й методи. Read More …

Досягнення кардіології у вивченні предикторів прогнозування гострої лівошлуночкової та критеріїв наростання тяжкости хронічної серцевої недостатности під час хвороб серця (огляд літератури; результати власних досліджень)

В. І. Денесюк Вінницький національний медичний університет імени М. І. Пирогова Вступ. У науковій літературі опубліковано мало праць, присвячених прогнозуванню предикторів гострої і хронічної серцевої недостатности (ХСН). Мета. Проаналізувати досягнення кардіології у вивченні предикторів прогнозування гострої лівошлуночкової та критеріїв наростання тяжкости хронічної серцевої недостатности під час серцево-судинних хвороб. Матеріяли й методи. Використано 51 опубліковану працю, Read More …