Активність ферментів аргінінцитрулінового циклу та їх асоціації із лабораторно-біохімічними показниками ураження печінки у хворих на гостру лімфобластну лейкемію

Г. С. Маслова, І. М. Скрипник, Т. В. Лиманець Українська медична стоматологічна академія, м. Полтава Вступ. Дебют гострої лімфобластної лейкемії (ГЛЛ) супроводжується формуванням уражень печінки, дослідження патогенезу яких має вагоме значення для визначення тактики ведення хворих. Мета. Дослідити активність ферментів аргінінцитрулінового циклу та їх асоціації із лабораторно-біохімічними показниками ураження печінки хворих на гостру лімфобластну лейкемію. Read More …

Особливості структурно-функціональних змін серця у хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки з різними поліморфними варіантами делеційного поліморфізму гена глутатіон-S-трансферази M1

В. П. Присяжнюк, Т. О. Ілащук, Л. П. Сидорчук, П. В. Присяжнюк, К. О. Бобкович, Н. В. Бачук-Понич Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці Вступ. Епідеміологічні дослідження підтверджують вищу частоту несприятливих серцево-судинних подій у хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки (НАЖХП) порівняно з загалом населення. У разі коморбідного поєднання хвороб печінки Read More …

Ефективність диференційованого лікування хворих із вертикальною диспропорцією середньої третини обличчя

Антоніна Іде1, Ашиш Чакранараян2, Ольга Сіпіч3, Пріяврат Соні2, Стефан Іде4, Ян Варес5 1Міжнародний фонд імплантологів, Мюнхен, Німеччина 2Стоматологічний центр Індійського військово-морського шпиталю Кальяні, Східне військово-морське командування, Вішакхапатнам, Aндхра Прадеш, Індія 3Міжнародний фонд імплантологів, відділ доказової медицини та досліджень, Мюнхен, Німеччина 4Імплантологічний центр «Сімпладент», Мюнхен, Німеччина; Міжнародний фонд імплантологів, відділ доказової медицини та досліджень, Мюнхен, Німеччина Read More …

Особливості церебрального кровоплину у потерпілих на мирній території і бійців операції об’єднаних сил – антитерористичної операції після черепно-мозкової травми легкого ступеня тяжкості в гострому, проміжному та віддаленому періодах

В. М. Шевага, М. Г. Семчишин, Б. В. Задорожна, А. М. Задорожний Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького Вступ. Черепно-мозковий травматизм визначає його місце серед пріоритетних напрямів сучасної клінічної неврології. Травми головного мозку поряд із дистрофічними процесами призводять до порушення церебральної гемодинаміки та судинного тонусу, що є важливими чинниками в патогенезі неврологічних симптомів після Read More …

Особливості стану внутрішніх органів і структура коморбідних уражень у померлих із алкогольним цирозом печінки, неалкогольною жировою хворобою печінки на стадії цирозу та з алкогольним цирозом печінки, асоційованим з інсулінорезистентністю та ожирінням

Н. Р. Матковська Івано-Франківський національний медичний університет Вступ. Вивчення особливостей перебігу хвороб та курації хворих за умов коморбідності є загальносвітовою проблемою сьогодення, що не тільки визначає індивідуальний прогноз для хворого, але й суттєво впливає на показники смертності на загальнопопуляційному рівні. Більшість людей із хронічними неінфекційними недугами мають більш ніж одну хворобу, що потребує врахування усіх Read More …

Індекс редокс-гомеостазу як критерій диференційованого включення антиоксидантів до комплексного лікування хворих на цироз печінки різного ступеня тяжкості та оцінки його ефективності

О. П. Фаюра, М. О. Абрагамович, О. О. Абрагамович, Л. Р. Фаюра Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького Вступ. Перебіг цирозу печінки (ЦП) характеризується появою і наростанням тяжкості синтропічних коморбідних уражень, спричинених порушенням редокс-гомеостазу з перевагою у системі прооксидантів, який і реалізує свій патогенетичний механізм через порушення ендотеліальної функції. Із огляду на  важливу роль Read More …

Невус C. Шпітц – клінічні й дерматоскопічні особливості та кореляція з патоморфологічними показниками – клінічні випадки

T. Шулаіа1, Н. Кіладзе2, A. Міріамідзе3 1Medical Center “Marjani”, 2Tbilisi State Medical University, 3Pathology Research Center Вступ. Невус C. Шпітц – доброякісний меланоцитарний новоутвір, що складається з веретеноподібних або епітелоїдних неомеланоцитів. Здебільшого з’являється в дитячому віці й раніше був описаний як ювенільна меланома. Відповідно до інформації, отриманої з сучасних джерел, більшість випадків виявляється у перші Read More …