Lviv clinical bulletin 2016, 2(14)-3(15): 41-50

https://doi.org/10.25040/lkv2016.023.041

Характеристика стану дихальної системи у хворих на цироз печінки та залежність її синтропічного ураження від важкості захворювання за класом C. G. Child – R. N. Pugh

С. Я. Толопко

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Вступ. На сьогодні відомо, що зміни кровообігу, які супроводжують цироз печінки (ЦП), є основою не лише портальної гіпертензії та характерних її ускладнень, але й порушення кровоплину майже в усіх орґанах, у тому числі і легенях, з виникненням у них важких патолоґічних змін.

Тому, метою нашого дослідження було охарактеризувати стан дихальної системи у хворих на ЦП та залежність її синтропічного ураження від важкості захворювання за класом C.G. Child – R.N. Pugh.

Матеріали і методи. Рандомізованим принципом, з попередньою стратифікацією за наявністю синтропічного гепатопульмонального синдрому, комплексно обстежено 93 хворих на ЦП.

Результати дослідження. У всіх осіб досліджуваної ґрупи виявлено ознаки задишки, важкість якої наростає, із акроціанозом та появою «судинних зірочок», явищ гіпоксемії, більш виражених у положенні лежачи, зростання хвилинного об’єму крові, що її поглиблює, оскільки зменшується час транзиту крові, а, відповідно, і ґазообмін через розширені легеневі капіляри. Інтенсивне ж зменшення показників парціального тиску СО2, парціального тиску О2, насичення крові киснем, загального вмісту СО2, вільного і зв’язаного О2 у порівнянні з референтними показниками (р < 0,05), підтверджує наявність у них гіпоксемії внаслідок порушення вентиляційно-перфузійних співвідношень та формування артеріовенозних шунтів.

Висновки. Cеред захворювань дихальної системи у 45,4 % хворих виявлено ГПС, частота якого достовірно (p < 0,05) зростає з наростанням важкості ЦП за C. G. Child – R. N. Pugh. Оцінка результатів клінічно-лабораторно-інструментального обстеження стану дихальної системи у цих хворих, дозволила виявити, що чим важче ураження печінки, то більш виражені задишка, порушення вентиляційної функції легень за рестриктивним типом із гіпоксемією та порушенням ґазового складу крові, зі зниженою здатністю гемоґлобіну зв’язувати, а також переносити кисень, і більш вираженим формуванням артеріовенозних шунтів.