Переклад, крос-культуральна адаптація і валідизація анкети центральної сенситизації (Central Sensitization Inventory) для хворих на ревматоїдний артрит

М. А. Станіславчук, В. О. Бомбела, Ю. Л. Шкарівський Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова Вступ. Больовий синдром – один із основних інвалідизивних чинників у хворих на ревматоїдний артрит (РА). Дослідження підтверджують неоднорідність патогенетичних механізмів виникнення болю у хворих із запальними хворобами суглобів. Неабияку роль у механізмах перцепції болю відіграє явище центральної сенситизації. У 2012 Read More …

Фіброміальґія як чинник модифікації клінічного перебігу ревматоїдного артриту

Л. С. Перебетюк  Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова Вступ. Ключовою проблемою у хворих на ревматоїдний артрит (РА) є хронічний больовий синдром, який не завжди детермінується активністю запального процесу і часто не зменшується під впливом лікування. З’являється щораз більше доказів, що додатковим чинником погіршення болю, фізичної, соціальної та емоційної дизадаптації у хворих на Read More …