Lviv clinical bulletin 2016, 2(14)-3(15): 63-70

https://doi.org/10.25040/lkv2016.023.063

Оцінка якості життя пацієнтів із систолічною хронічною серцевою недостатністю, вплив діуретиків на якість життя

В. П. Іванов, Ю. В. Савіцька, О. В. Ковальчук

Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова

Вступ. Рівень якості життя пацієнтів із хронічною серцевою недостатністю корелює з цілою низкою клінічно-демоґрафічних показників і є невід’ємною частиною комплексної оцінки стану пацієнта, а також визначення й порівняння ефективності різних лікувально-реабілітаційних заходів.

Мета. Проаналізувати вітчизняні та закордонні літературні джерела інформації щодо оцінки якості життя пацієнтів із систолічною хронічносерцевою недостатністю та впливу лікування діуретиками  на цей показник.

Матеріали й методи. Ретроспективний аналіз 50 сучасних літературних джерел інформації.

Результати. Виявлено, що незалежними предикторами низької ЯЖ серед пацієнтів із ХСН певною мірою, виступають: вік понад 60 років, жіноча стать, ішемічний ґенез ХСН, інфаркт міокарда в анамнезі, супутні артеріальна гіпертензія та стенокардія, величина дистанції проби з 6-хвилинною ходьбою ≤220,0 м, частота серцевих скорочень у спокої ≥80 ударів за хвилину, розмір лівого передсердя ≥46,00 мм, фракція викиду лівого шлуночка <35,0 %, кліренс креатиніну <60,0 мл/хв, рівень гемоґлобіну ≤120,0 ґ/л, рівень сечовини сироватки крові ≥600,0 мкмоль/л, рівень загального холестерину в плазмі крові ≤3,5 ммоль/л. Для тривалого підтримувального лікування діуретиками хворих із систолічною хронічною серцевою недостатністю доведену перевагу щодо впливу на якісні показники життя хворих мають торасемід і особливо його пролонґована форма.

Висновки. Оцінка якості життя є невід’ємною частиною комплексного аналізу оцінки стану пацієнта, проґнозування можливих несприятливих подій, стратифікації пацієнтів за ступенем ризику неґативних наслідків, а також визначення ефективності різних діаґностичних і лікувально-профілактичних заходів. За потреби тривалого лікування діуретиками пацієнтів із систолічною хронічною серцевою недостатністю доведену перевагу щодо впливу на якісні показники життя мають петельний діуретик торасемід та його особлива форма з пролонґованим вивільненням.