Lviv clinical bulletin 2018, 1(21)-2(22): 20-23

https://doi.org/10.25040/lkv2018.01.020

Динаміка антибіотикорезистентності Staphylococcus aureus до лікарських засобів фторхінолонової ґрупи in vitro

І. В. Чопей, Я. О. Михалко, Т. В. Духович

Ужгородський національний університет  

Вступ. За останні роки значення S. aureus у виникненні бактеріальних інфекцій дихальних шляхів зросло не тільки внаслідок його поширеності, а й через виникнення стійкості цього збудника до лікарських засобів. Зазвичай антибіотики призначають емпірично, тому важливо брати до уваги регіональні особливості чутливості збудників до препаратів.

Мета. Вивчити особливості динаміки антибіотикорезистентності S. aureus до препаратів фторхінолоно-вого ряду впродовж 2011-2016 рр.

Матеріали й методи. Проаналізовано результати мікробіологічного дослідження 355 штамів S. aureus, виділених із ротоглотки дорослих пацієнтів, які лікувалися з приводу бактеріальних тонзилітів і фаринґітів у медичних закладах м. Ужгорода в 2011-2016 рр. Чутливість S. aureus визначали з використанням диск-дифузійного методу.

Результати. Резистентність S. aureus до фторхінолонів не перевищувала 12,0 %. Спостерігалася тенденція до зростання цього показника. Чутливість S. aureus коливалася в межах 80,00-90,00 %, проте зауважено її поступове зниження. Помірна резистентність ізолятів S. aureus була незначною, переважно таких збудників не фіксували взагалі.

Висновки. Досить низький рівень резистентності й порівняно високий рівень чутливості дає змогу рекомендувати призначення фторхінолонів як емпіричне лікування інфекцій, спричинених S. aureus, проте вимагає неухильного дотримання правил раціонального призначення лікарських засобів.