Характер аритмій у хворих із гострим інфарктом міокарда з елевацією сегмента ST за наявности різних чинників ризику впродовж першої доби після реперфузії міокарда шляхом первинного черезшкірного вінцевого втручання

Р. А. Ковальчук, У. Р. Баган  Львівський національний медичний університет імени Данила Галицького Вступ. Гострий коронарний синдром, зокрема гострий інфаркт міокарда з елевацією сегмента ST (ST-elevation myocardial infarction – STEMI), доволі часто супроводжується появою аритмій. Хворі з гострим інфарктом міокарда х елевацією сегмента ST мають гірший прогноз порівняно з хворими зі синусовим ритмом. Мета. З’ясувати Read More …

Результати скринінгу донорської крови на наявність антитіл до гепатиту С у службі крови України за 2019-2021 рр.

В. Л. Новак, О. О. Тарасюк, С. В. Примак, О. М. Тушницький, І. М. Миськів Державна установа «Інститут патології крови та трансфузійної медицини НАМН України», м. Львів Вступ. Гепатит С – гемотрансмісивна інфекція з особливістю швидкого поширення. Одним із основних шляхів передання гепатиту С є переливання крови та її компонентів. Мета. Проаналізувати результати скринінгу донорської Read More …

Відмінність показників болю, тривоги, депресії та концентрації кортизолу в сироватці крови у пацієнтів із гострим і хронічним перебігом вертеброгенного попереково-крижового больового синдрому

А. В. Паєнок, А. Р. Кулик Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького Вступ. За наявности хронічного болю у спині, на відміну від гострого, пацієнти значно рідше повністю одужують, частіше фіксують довготривале обмеження працездатности. Розуміння особливостей гострого та хронічного болю оптимізує лікування. Мета. Оцінити відмінність показників тривоги, депресії та концентрації кортизолу в сироватці крови у Read More …

Взаємозв’язок між проблемами зі соматичним здоров’ям у дітей дошкільного віку та порушеннями психомоторного розвитку

А. І. Пишник, С. Л. Няньковський Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького Вступ. Інформація з літератури підтверджує наявність взаємозв’язку між супутніми недугами та пору­шеннями психомоторного розвитку у дітей. Мета. Виявити взаємозв’язок між проблемами зі соматичним здоров’ям у дітей дошкільного віку (3-7 років) та порушеннями у них психомоторного розвитку. Матеріали й методи. У рандомізований спосіб Read More …

Класифікація та ранжування чинників, що впливають на якість тактильного сприйняття шрифту Л. Брайля незрячими людьми

М. М. Гавенко1,М. Т. Лабецька2, В. О. Коротка3 1КНП ЛОР «Львівська обласна клінічна лікарня» 2Українська академія друкарства 3КЗВО ЛОР «Львівська медична академія імені Андрея Крупинського» Вступ. У навчальній і трудовій діяльності незрячі люди здебільшого використовують дотикову чутливість для сприйняття інформації, подання якої переважно реалізується у шестикрапковому форматі за відомою системою Л. Брайля. Ефективність сприйняття і Read More …

Особливості стану мінеральної щільности кісткової тканини у чоловіків, хворих на анкілозивний спондиліт: частота й характер порушень; вміст метаболічних показників синтезу та резорбції кісткової тканини, вітаміну D в сироватці крови; достовірні чинники порушень

О. М. Павлюк1 , Л. І. Маринич1, Л. П. Денищич1, І. П. Кувікова2, О. В. Шевчук1 1Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова 2Науково-дослідний інститут реабілітації осіб з інвалідністю Вінницького національного медичного університету імені М. І. Пирогова Вступ. Зменшення мінеральної щільности кісткової тканини (МЩКТ) і виникнення остеопорозу є поши­реним і маловивченим ускладненням анкілозивного спондиліту Read More …

Роль кишкової мікробіоти, ендотоксемії та системного запалення у патогенезі неалкогольної жирової хвороби печінки

Г. Д. Фадєєнко, О. Є. Гріднєв, І. Е. Кушнір,  Т. А. Соломенцева, В. М. Чернова, В. Ю. Гальчінська ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України», м. Харків Вступ. Дотепер існують нечисленні та суперечливі дослідження про вплив порушень кишкової мікробіоти (КМ) на характер запальних процесів у тканині печінки, роль мікробних метаболітів на формування стеатозу Read More …

Ретроспективний аналіз спектра природжених вад розвитку, визначених антенатально у Львівському медико-генетичному центрі (2018–2020)

О. З. Гнатейко, Н. І. Кіцера, Н. В. Гельнер, М. М. Тенета, З. О. Гнатейко, І.В. Війтович ДУ «Інститут спадкової патології НАМН України», м. Львів Вступ. Згідно зі статистичними даними ВООЗ, близько 3,0 % дітей у світі народжуються з природжени­ми вадами розвитку (ПВР). Мета. Провести ретроспективний аналіз спектра природжених вад розвитку, діагностованих антенаталь­но у Львівському медико-генетичному Read More …

Вміст простагландину Е2 в сироватці крови пацієнтів із ерозивно-виразковими ураженнями гастродуоденальної зони без і з коморбідною гіпертонічною хворобою

Є. Я. Скляров1, А. В. Четайкіна1, М. Мбаркі2, О. О. Капустинський1 1Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького 2Міністерство охорони здоров’я Туніської республіки Вступ. Поєднання ерозивно-виразкових уражень (ЕВУ) гастродуоденальної зони з гіпертонічною хворо­бою (ГХ) є важливою проблемою сучасної медицини. Хворі на ГХ мають підвищений ризик виникнення уражень гастродуоденальної зони через пригнічений синтез простагландинів. Мета. Дослідити Read More …

Розчинні фібрин-мономерні комплекси і D-димери як показники тяжкости гострого панкреатиту

С. М. Чуклін1, Б. Я. Підгірний2, Р. В. Бариляк2 1Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького 2КНП ЛОР «Львівська обласна клінічна лікарня» Вступ. Розлади в системі гемостазу є одним із ключових компонентів патогенезу гострого панкреатиту (ГП) уже на ранніх його стадіях, а в подальшому – і тромбогеморагійних ускладнень. Доведено, що цінними маркерами активації коагуляції і Read More …