Динаміка показників якости життя у хворих на інфаркт міокарда з критичною ішемією нижніх кінцівок під впливом комплексного лікування з використанням аргінін-карнітинової суміші та стандартного протокольного лікування

М. І. Швед, Т. О. Добрянський,  І. О. Ястремська Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського Вступ. Наявність критичної ішемії нижніх кінцівок (КІНК) у хворих на гострий коронарний синдром (ГКС) обмежує можливість застосування ранніх інвазивних втручань і визначає тактику медикаментозної підготовки до оперативного лікування та профілактики ускладнень. Мета. Оцінити динаміку показників ЯЖ із використанням Read More …

Видовий спектр і бактеріозність бактерійних чинників шпитальних інфекцій дихальних шляхів у лікарняних установах м. Львова

О. П. Корнійчук1, Р. Г. Шикула1, Ю. З. Хоркавий2, Ю. Т. Конечний1 Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького 1Кафедра мікробіології 2Кафедра хірургії № 2 Вступ. Ранні шпитальні пневмонії виникають унаслідок інфікування представниками мікробіоти верхніх дихальних шляхів респіраторного відділу легень. Пізні шпитальні пневмонії спричинюються саме шпитальними штамами мікроорганізмів, які характеризуються мультирезистентністю до антибіотиків та дезінфектантів, Read More …

Переклад, крос-культуральна адаптація і валідизація анкети центральної сенситизації (Central Sensitization Inventory) для хворих на ревматоїдний артрит

М. А. Станіславчук, В. О. Бомбела, Ю. Л. Шкарівський Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова Вступ. Больовий синдром – один із основних інвалідизивних чинників у хворих на ревматоїдний артрит (РА). Дослідження підтверджують неоднорідність патогенетичних механізмів виникнення болю у хворих із запальними хворобами суглобів. Неабияку роль у механізмах перцепції болю відіграє явище центральної сенситизації. У 2012 Read More …

Прихильність до лікування та чинники, які впливають на якість лікування артеріальної гіпертензії у пацієнтів у віддалений період після перенесеного інфаркту міокарда

А. В. Ягенський, М. М. Павелко Комунальне підприємство «Медичне об’єднання Луцької міської територіальної громади» Вступ. Прихильність до лікування артеріальної гіпертензії (АГ) після перенесеного інфаркту міокарда (ІМ) недостатньо вивченою проблемою світової кардіології. Мета. Оцінити прихильність до лікування та чинники, які на неї впливають, у пацієнтів із артеріальною гіпертензією у віддалений період після перенесеного інфаркту міокарда. Матеріали Read More …

Дослідження поширености лептоспірозу на території Львівської области із застосуванням ГІС-технологій

О. О. Зубач1, І. І. Бень1, О. Б. Семенишин2, О. М. Зінчук1 1Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького 2Державна установа «Львівський обласний Центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України» Вступ. Лептоспіроз є одним із найпоширеніших зоонозів на планеті. Визначення зон ризику інфікування цією недугою у Львівській області є актуальним із огляду на потребу в Read More …

Діагностична й передбачувана цінність і відношення правдоподібности зміни показників деяких лабораторних синдромів та їх констеляцій у хворих на цироз печінки з порушенням мінеральної щільности кісткової тканини

Н. В. Дробінська, О. О. Абрагамович, М. О. Абрагамович, О. П. Фаюра, М. Р. Ферко, І. Ю. Корнійчук, Р. Б. Іваночко Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького Вступ. Зміни певних лабораторних показників крови, лабораторні синдроми, на які вони вказують, та їх констеляції потребують дослідження їх цінности для можливости використання клініцистами з метою виявлення чи Read More …

Характеристика клінічно-лабораторних показників вмісту магнію у сироватці крови вагітних із раннім гестозом різного ступеня тяжкости

Г. С. Гвоздецька, І. В. Левицький, Н. М. Кінаш Івано-Франківський національний медичний університет Вступ. Ранній гестоз – патологічний стан вагітности, що асоційований із розвитком плідного яйця чи його елементів і характеризується різноманітністю симптомів. Одним із ключових моментів за наявности блювання вагітних є виражений  дисбаланс мікроелементів, зокрема магнію (Mg), який бере участь у обміні вітаміну D, Read More …

Частота та характер уражень кісток у хворих на ревматоїдний артрит, виявлених за допомогою ультразвукової та рентгеностеоденситометрії, їх діагностична цінність для оцінки мінеральної щільности кісткової тканини

В. В. Чемес, У. О. Абрагамович, Л. В. Циганик, C. І. Гута Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького Вступ. Ревматоїдний артрит (РА) – хронічна системна хвороба сполучної тканини нез’ясованої етіології складного автоімунного патогенезу, яка часто ускладнюється вторинним остеопорозом (ОП), що погіршує перебіг і прогноз основної хвороби. Мета. Дослідити частоту й характер уражень кісток у Read More …

Діабетична кардіоваскулярна автономна нейропатія: вплив симвастатину і омега-3 поліненасичених жирних кислот на резистентність до інсуліну, показники ліпідного профілю

В. О. Сергієнко, М. Є. Гоцко, Самір Ажмі, О. О. Сергієнко Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького Вступ. Пошук шляхів і способів ефективного лікування кардіоваскулярної автономної нейропатії (КВАН) належить до пріоритетних завдань сучасної діабетології. Використання статинів вважається первинною ланкою у фармакотерапії атерогенної дисліпопротеїнемії (ДЛПЕ), що базується на переконливих результатах численних клінічних випробувань. Ефективність ω-3 Read More …

Харчові дефіцити й особливості нутритивного забезпечення у дітей молодшого шкільного віку

С. Л. Няньковський, М. С. Яцула, А. В. Титуса Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького Вступ. Харчування дітей молодшого шкільного віку не завжди відповідає сучасним нутритивним нормам. Зокрема, не вивчено частоту нутритивних дефіцитів, у тому числі кальцію і вітаміну D, у дітей цієї вікової групи. Мета. З’ясувавши особливості нутритивного забезпечення і поширеність дефіцитів нутрієнтів Read More …