Lviv clinical bulletin 2020, 4(32): 22-34

https://doi.org/10.25040/lkv2020.04.022

Показники еритрограми та їх констеляції у хворих на цироз печінки різної етіології з остеопенією й остеопорозом: їх зміни і діагностична цінність

Н. В. Дробінська1, О. О. Абрагамович1, М. О. Абрагамович1, О. Г. Ходосевич2, Р. З. Стах2

1Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

2Комунальне некомерційне підприємство Львівської обласної ради «Львівська обласна клінічна лікарня»

Вступ. Існує потреба пошуку нових загальнодоступних методів скринінгу й діагностики уражень кісток у хворих на цироз печінки (ЦП), чому може відповідати виявлення змін окремих показників еритрограми та їх констеляцій у рутинному загальному аналізі крові.

Мета. Охарактеризувати показники еритрограми та їх констеляції у хворих на цироз печінки різної етіо­логії з остеопенією й остеопорозом, з’ясувати їх діагностичну цінність.

Матеріали й методи. У дослідження залучено 79 хворих на ЦП (22 жінки, 57 чоловіків віком від 18 до 66 років) із порушеною мінеральною щільністю кісткової тканини (МЩКТ) (дослідна група (62 (78,48 %), що поділена на дві підгрупи: хворі на ЦП з остеопенією (38 (48,10 %) і остеопорозом (24 (30,38 %)) та без ураження кісток (група порівняння (17 (21,52 %)). Контрольну групу склали 25 практично здорових осіб аналогічних статі й віку. Для досягнення мети вивчали характеристики змін окремих показників еритрограми та їх констеляцій, а саме – чутливість (Se), специфічність (Sp), точність (Ac), позитивне і негативне передбачуване значення (PPV і NPV), відношення правдоподібності позитивного і негативного результату (LR+ і LR-), посттестову ймовірність ураження кісток, різницю між частотою випадків. Зв’язок між окремим показником або констеляцією і ураженням кісток вважали статистично підтвердженим, якщо значення за модулем кое­фіцієнта асоціації (YCA) > 0,5 або коефіцієнта контингенції (СС) > 0,3.

Результати. Виявлено констеляцію «нормальний вміст HGB + норма MCH + збільшення RDWC», що може поєднуватися з нормальною кількістю RBC та/або нормою MCHC, між якою та кожним із уражень кісток існує підтверджений обернений стохастичний зв’язок (із остеопенією: YCA = -0,69; СС = -0,33; з остеопорозом: YCA = -1,00; СС = -0,39), що вказує на МЩКТ в межах норми. Діагностично цінних для остеопенії окремих показ­ників еритрограми та їх констеляцій не виявлено. Для діагностики остеопорозу серед окремих показників еритрограми виявлено високочутливе зменшення кількості RBC, що найбільш цінне (Se = 95,83 %; NPV = 83,33 %; LR- = 0,14; посттестова ймовірність остеопорозу його відсутності – 5,82 %), зменшення вмісту HGB, зменшення HCT, середньочутливе збільшення RDWS (Se = 87,50-95,83 %; NPV = 66,67-80,00 %; LR- = 0,17-0,35) та високоспецифічне зменшення MCH (Sp = 94,12 %; PPV = 80,00 %; LR+ = 2,83), між якими та остеопорозом існує підтверджений прямий стохастичний зв’язок (YCA = 0,52-0,81). Виявлено констеляції «нормальна кількість RBC + норма MCV + норма MCHC» і «нормальна кількість RBC + норма MCH + норма MCHC + норма RDWS», які вказують на відсутність остеопорозу, що підтверджується наявністю оберненого стохастичного зв’язку між констеляціями та остеопорозом (YCA = -1,00; СС = -0,33). Також виявлено середньочутливу констеляцію «зменшення RBC + збільшення RDWS» (Se = 83,33 %; LR- = 0,35) та високоспецифічну «зменшення MCV + збільшення RDWS» і максимально специфічну (найбільш цінна) «зменшення кількості RBC + зменшення MCV + збільшення RDWS» констеляцію, що можуть поєднуватися зі зменшенням вмісту HGB, і/або зменшенням HCT, і/або збільшенням RDWC, і/або нормою МСНС (Sp = 94,12-100,00 %; PPV = 88,89-100,00 %; LR+ = 5,67 – прагне до нескінченності), між якими й остеопорозом наявний підтвер­джений прямий стохастичний зв’язок (YCA = 0,63-1,00; СС = 0,33-0,38).

Висновки. Наявність констеляції «нормальний вміст HGB + норма MCH + збільшення RDWC», яка може поєднуватися з нормальною кількістю RBC і/або нормою MCHC, вказує на відсутність ураження кісток у хворого на цироз печінки. Характерних для остеопенії окремих показників еритрограми чи їх констеляцій не зафіксовано. Відсутність у еритрограмі таких високочутливих змін показників, як зменшення кількості RBC, що має найбільшу діагностичну цінність, або зменшення вмісту HGB, або зменшення HCT, або середньочутливих -збільшення RDWS або констеляції «зменшення кількості RBC + збільшення RDWS», або наявність констеляцій «нормальна кількість RBC + норма MCV + норма MCHC» або «нормальна кількість RBC + норма MCH + норма MCHC + норма RDWS» найімовірніше свідчить про те, що остеопорозу у хворих на цироз печінки немає. Наявність високоспецифічного зменшення MCH та/або констеляцій – високоспецифічної «зменшення MCV + збільшення RDWS», або максимально специфічної і найціннішої «зменшення кількості RBC + зменшення MCV + збільшення RDWS», які можуть поєднуватися зі зменшенням вмісту HGB і/або зменшенням HCT, і/або збільшенням RDWC, і/або нормою МСНС, свідчить про те, що у хворих на цироз печінки є остеопороз.