Злоякісна нейрофіброма (нейроґенна саркома) молочної залози (опис клінічного випадку)

А. А. Кенс1, А.-М. А. Кенс2 1Львівська клінічна лікарня залізничного транспорту 2Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького Вступ. Імовірність злоякісного переродження нейрофібром, як стверджують дослідники, коливається від 15,0 до 30,0 %. Відсутність у літературі описів злоякісної нейрофіброми (нейроґенної саркоми) молочної залози робить спостереження актуальним для фахівців. Мета. Описати клінічний випадок злоякісної нейрофіброми (нейроґенної саркоми) Read More …

Інформативність доопераційних обстежень у пацієнтів із дрібновогнищевими ураженнями щитоподібної залози

Кебкало А. Б., Рейті А. О. Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, м. Київ Вступ. Лікарі різних спеціальностей – ендокринолоґи, ендокринні хірурґи, онколоґи – приділяють велику увагу вибору тактики лікування малих вогнищевих утворів щитоподібної залози (ЩЗ). Мета. З’ясувати інформативність доопераційних обстежень та причин діаґностичних помилок у пацієнтів із вузлами ЩЗ ≤ 1,0 Read More …