Lviv clinical bulletin 2020, 4(32): 61-72

https://doi.org/10.25040/lkv2020.04.061

Інтраепітеліальна неоплазія вульви: сучасний погляд на проблему, способи курації (огляд літератури); власний клінічний досвід застосування фотодинамічного методу лікування

В. В. Дунаєвська1, Т. Ф. Татарчук2, Д. О. Церковський3

1Національний інститут раку, м. Київ

2ДУ «ІПАГ НАМН України»

3РНПЦ ОМР ім. Н. Н. Александрова, аг. Лісної, Республіка Білорусь

Вступ. Інтраепітеліальна неоплазія вульви – преканцероз вульви – досить важлива медична і соціальна проблема. Зусилля медичної науки спрямовані на пошук і розробку новітніх органозберігальних методів лікування інтраепітеліальної неоплазії вульви. Один із таких методів – фотодинамічний, дає змогу зберегти анатомічну структуру органа.

Мета. Зробити аналітичний огляд літератури, присвяченої проблемі інтраепітеліальної неоплазії вульви, методам її курації, подати результати власного клінічного досвіду застосування фотодинамічного методу лікування цього преканцерозу.

Матеріали й методи. Використано контент-аналіз, метод системного та порівняльного аналізу, бібліосемантичний метод вивчення результатів актуальних наукових досліджень щодо сучасного погляду на проблему інтраепітеліальної неоплазії вульви, методи її курації. Проаналізовано 56 англомовних літературних джерел. Пошук джерел проведено в наукометричних медичних базах інформації: PubMed-NCBI, Medline, ResearchGate, CochraneLibrary, EMBASE за ключовими словами: інтраепітеліальна неоплазія вульви; інтраепітеліальна неоплазія вульви (VIN); фотодинамічна терапія (ФДТ); лікування інтраепітеліальної неоплазії вульви; лікування VIN. Подано результати власного клінічного досвіду використання фотодинамічного методу лікування.

Результати. Протягом інфузії ФС і періоду до проведення сеансу ФДТ загальний стан пацієнток був задовільний, а симптомів шкірної фототоксичності, алергічних реакцій, які супроводжувалися вираженими порушеннями функції життєво важливих органів, після його проведення немає. Незважаючи на проведену до сеансу ФДТ премедикацію, у пацієнток відзначався помірно виражений больовий синдром (I-II ступеня). Після сеансу ФДТ у всіх пацієнток фіксували помірно виражений набряк у ділянці патологічних тканин, що підлягали фотоопроміненню. Упродовж 1-5 діб після лікування відзначено початок формування ділянки фотохімічного некрозу темно-коричневого або чорного кольору. Через 3, 6 і 24 місяці спостереження пацієнток із передпухлинними захворюваннями вульви констатовано ремісію клінічних симптомів захворювання (свербіж у ділянці вульви) у пролікованих патологічних вогнищах. Зазначимо, що недостатня ефективність застосування ФДТ у п’яти випадках зумовлена використанням субтерапевтичних доз ФС «Фотолон®». Під час контрольного обстеження у терміни 3, 6 і 24 місяці у 20 пацієнток із 30, яким застосовували фотосенсибілізатор субтерапевтичною дозою із наступним фотоопроміненням із високою потужністю 1,0 Вт, відзначено як клінічно, так і морфологічно повну регресію і виправдано як з лікувальної, так і з фінансової точки зору.

Усім пацієнткам, яких лікували методом ФДТ, у постпроцедурному періоді рекомендується: дотримуватися світлового режиму протягом 3-4 діб; адекватне знеболювання; дотримуватися гігієни; статевий спокій; місцеве лікування.

Висновки. Реальна користь від застосування фотодинамічної терапії для лікування інтраепітеліальної неоплазії вульви полягає в її здатності лікувати мультифокальне захворювання з мінімальним руйнуванням тканин, збереженням анатомії вульви та відмінним косметичним результатом.