Lviv clinical bulletin 2023, 1(41): 41-50

https://doi.org/10.25040/lkv2023.01.041

Повсякденне буття та їстівні продукти для Адама і Єви в Едемському саду – перша модель здорового способу життя згідно з Божими настановами (розвідки за результатами читання Книги Буття зі Святого Письма)

В. В. Рудень

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Вступ. Сьогодні в духовному житті людини аксіомою є той факт, що від часу гріхопадіння Адама і Єви в Едемі певної еволюції в суспільному житті людей зазнало їхнє земне буття у бік поступового скорочення тривалости життя. З цієї причини й зроблено спробу науково з’ясувати такі складники тривалости життя людини на Землі, як спосіб життя та їстівні продукти у прабатьків людства Адама і Єви в Едемі.

Мета. З’ясувати Господні настанови для родоначальників людства Адама і Єви про буття й харчування в Едемі як перший Божий варіант здорового способу життя і свідчення важливости цього для тривалости повсякденного життя і здоров’я людини в XXI сторіччі.

Матеріали й методи. Виконано епідеміологічне одномоментне суцільне дослідження Святого Письма з використанням низки наукових епідеміологічних та історичних методів дослідження з урахуванням прин­ципів системности.

Результати. З’ясовано, що для створених і поселених Господом Богом в Едемському саду перших людей Творець Всесвіту запровадив повсякденні настанови щодо проживання та їстівних продуктів, яких вони неухильно дотримувалися упродовж семи років. Визначений Богом зміст буття й харчування уможливив Адамові і Єві мати прекрасні духовні й фізичні сили, світлий розум, чисте серце і добру волю, проживати в гармонії з навколишнім рослинним і тваринним світом, бачити й спілкуватися із Всевишнім, який освічу­вав і розвивав їхній розум та оберігав Своєю Благодаттю, а вони цілковито опановували Господні науки.

Аргументовано, що порушення визначеного Господом способу життя через харчові продукти «стало наріжним каменем» у подальшому співіснуванні перших людей з Богом, що привело їх до гріхопадіння. Розгніваний такою поведінкою Адама і Єви Бог-Творець різко перемінив для них місце, стиль життя і спо­сіб харчування, прирікши їх і наступний рід людський на хвороби, старість і смерть, а також змінив і влас­ний рукотворний об’єкт – сушу на середовища рослинного і тваринного світу.

Висновки. Господні настанови родоначальникам людства Адамові і Єві в Раю про спосіб їхнього життя та їстівні продукти доцільно інтерпретувати в новітньому кризовому стані як індивідуального, так і громад­ського здоров’я як першу модель здорового способу життя для людини згідно з настановами Бога, де бази­сом для населення християнської держави Україна (67,9 % громадян вважають себе вірянами, 62,3 % – спо­відують православ’я) зостається дотримання Божих заповідей.