Lviv clinical bulletin 2020, 2(30): 55-60

https://doi.org/10.25040/lkv2020.02.055

Невус C. Шпітц – клінічні й дерматоскопічні особливості та кореляція з патоморфологічними показниками – клінічні випадки

T. Шулаіа1, Н. Кіладзе2, A. Міріамідзе3

1Medical Center “Marjani”,

2Tbilisi State Medical University,

3Pathology Research Center

Вступ. Невус C. Шпітцдоброякісний меланоцитарний новоутвір, що складається з веретеноподібних або епітелоїдних неомеланоцитів. Здебільшого з’являється в дитячому віці й раніше був описаний як ювенільна меланома. Відповідно до інформації, отриманої з сучасних джерел, більшість випадків виявляється у перші два десятиліття життя, переважно у світлошкірих людей, становить близько 1,0 % усіх меланоцитарних невусів дитячого віку. Невус С. Шпітц уперше був описаний у 1948 р. Софі Шпітц як доброякісна ювенільна меланома зі сприятливим прогнозом, але гістологічною подібністю з меланомою. Невус С. Шпітц може імітувати меланому на клінічному, дерматоскопічному та гістопатологічному рівнях, що й досі є предметом обговорення та одним із найскладніших питань серед пігментованих уражень як для дерматологів, так і для морфологів, із огляду на численні суперечності щодо лікування та прогнозу.

Мета. Описати кореляцію між клінічними, дерматоскопічними та патоморфологічними особливостями невусів С. Шпітц у трьох клінічних випадках.

Матеріали й методи.  Використано контент-аналіз, бібліосемантичний  метод вивчення актуальних наукових досліджень стосовно невусу С. Шпітц. Пошук джерел здійснено в наукометричних медичних базах інформації: PubMed-NCBI, Medline, Cochranel Library, EMBASE, ReseachGate за ключовими словами: невус С. Шпітц, дерматоскопія, кореляція з патоморфологічними показниками. Описано три клінічні випадки. Для цифрової дерматоскопії використано дерматоскоп DermLite DL3 із вмонтованою цифровою камерою Galaxy S-4 Samsung Corporation, для імерсійної дерматоскопії – гель для ультразвукового дослідження.  Всі отримані зображення оцінені згідно з алгоритмом Х. Кіттлера.

Результати. Дерматоскопія є актуальним і корисним методом діагностики невусу С. Шпітц, хоча разом з нею потрібно проводити гістопатологічні та імуногістохімічні дослідження для виключення злоякісності, особливо у випадках їх незвичайної або атипової дерматоскопічної структури.

Невус С. Шпітц клінічно представлений у вигляді одиночної рожевої, червоної або коричневої папули, найчастіше на обличчі або кінцівках, що спочатку характеризується швидкими темпами росту. Іншою характерною клінічною ознакою є розмір. Зазвичай вони менші ніж 1,0 см у діаметрі, більший розмір вважається нетиповим. Можуть пігментуватися, набуваючи відтінків від засмаги до темно-коричневого або навіть чорного, але зазвичай – від рожевого до червоного, що пов’язується з невеликим умістом меланіну та посиленою васкуляризацією. Клінічно найчастіше ознаками є симетрія, гладка, куполоподібна та безволоса поверхня, а також добре окреслені межі. Відмінностей за статевою приналежністю немає. Однак через нечисленні специфічні клінічні особливості часто тяжко поставити правильний діагноз невусу С. Шпітц неозброєним оком, ототожнюючи його з іншими пухлинами шкіри, такими як гемангіома, бородавка, дерматофіброма. Дерматоскопія дуже помічна для точної діагностики невусу С. Шпітц та його найбільш типових варіантів. Проте тактика ведення таких хворих суперечлива. Відповідно до їх дерматоскопічної морфології та керівних принципів Британської асоціації дерматологів 2017 р. хірургічне висічення слід проводити у випадках підозрілих уражень у дітей віком від 12 років і старших, а також усіх підозрілих атипових новоутворів, якщо неможливо виключити наявність злоякісної меланоми, у дітей будь-якого віку. Здійснено опис і обговорення трьох різних випадків невусів С. Шпітц. Хворі віком від 7 до 11 років мали необтяжений анамнез і швидкий темп росту утворів за останній період.

Висновки. У діагностиці та лікуванні невусу C. Шпітц існує багато суперечностей із огляду на особливість його специфічних клінічних, дерматоскопічних та гістоморфологічних показників. Дерматоскопія стала важливим інструментом для оцінки таких уражень, хоча у всіх випадках утворень із підозрілими клінічними проявами або атиповими дерматоскопічними ознаками все ж потрібно проводити біопсію або висічення утвору. Окрім цього, важливим є короткотривале спостереження за хворими, яке слід продовжувати, допоки ці новоутвори не набудуть типових ознак звичайних невусів або не зникнуть.