Lviv clinical bulletin 2023, 1(41): 22-27

https://doi.org/10.25040/lkv2023.01.022

Класифікація та ранжування чинників, що впливають на якість тактильного сприйняття шрифту Л. Брайля незрячими людьми

М. М. Гавенко1,М. Т. Лабецька2, В. О. Коротка3

1КНП ЛОР «Львівська обласна клінічна лікарня»

2Українська академія друкарства

3КЗВО ЛОР «Львівська медична академія імені Андрея Крупинського»

Вступ. У навчальній і трудовій діяльності незрячі люди здебільшого використовують дотикову чутливість для сприйняття інформації, подання якої переважно реалізується у шестикрапковому форматі за відомою системою Л. Брайля. Ефективність сприйняття і довговічність використання зображень шрифту Л. Брайля залежать від характеру когнітивної взаємодії органів чуття людини і тактильної поверхні. Із огляду на це важливо забезпечити якість відтворення шрифту Брайля на стадії проєктування і виготовлення тактильного продукту.

Мета. Класифікувати й ранжувати чинники, що впливають на проєктування та відтворення шрифту Л. Брайля для забезпечення якости тактильного сприйняття інформації незрячими людьми.

Матеріали й методи. Зразки фармацевтичних картонних паковань, що їх марковано шрифтом Л. Брайля тисненням, трафаретним і краплинно-струминним друком. Для досліджень використовували методи елек­тронної мікроскопії, моделювання та математичної статистики.

Результати. Між виокремленими чинниками проєктування тактильної продукції існує суттєвий взаємовплив. Наприклад, спосіб друку впливає на щільність знаків та їхні геометричні параметри, зокрема, діаметр і висоту крапки Л. Брайля, а від захисного покриття та матеріалу-основи залежать різновид тактильної продукції і досвід читання. З’ясовано, що оптимальна читабельність рельєфного тексту досягається завдяки технологіям цифрового друку (Inkjet).

Висновки. Оцінювання якости сприйняття рельєфних написів незрячими людьми – складне технологічне завдання. Для оптимального вибору матеріалів і технології відтворення написів Л. Брайля потрібно враховувати велику кількість чинників сприйняття тактильної інформації.