Lviv clinical bulletin 2021, 3(35)-4(36): 91-97

https://doi.org/10.25040/lkv2021.03-04.091

Ефективність діагностики базальноклітинної карциноми шкіри з використанням дерматоскопії у поєднанні з ультразвуковим дослідженням (огляд літератури; опис клінічних випадків)

А. Булінська1, Я. О. Зайченко2, А. Р. Кучер2, І. С. Мота3

1School of Medicine, The University of Queensland, Brisbane, Australia

2Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

3Центр ультразвукової діагностики «УльтраМед»

Вступ. Базальноклітинна карцинома (БКК) – найпоширеніший рак шкіри. Захворюваність на ББК зростає у всьому світі. Візуальний огляд – перший інструмент скринінгу, який використовують клініцисти, але ін­коли його не досить для диференціації і визначення тактики лікування. У практику широко входять неінвазійні методи, такі як дерматоскопія та ультрасонографія шкіри, що забезпечують чітку діагностику, повністю корельовані з патоморфологічним діагнозом і дають змогу визначити інвазійність процесу та обсяг хірур­гічного лікування.

Мета. На основі огляду сучасної літератури та опису власних клінічних випадків з’ясувати ефективність діагностики базальноклітинної карциноми шкіри з використанням дерматоскопії у поєднанні з ультразвуковим дослідженням.

Матеріали й методи. Дослідження розпочали з ознайомлення з літературними джерелами, застосовува­ли контент-аналіз, метод системного та порівняльного аналізу, бібліосемантичний метод вивчення актуальних наукових досліджень. Проаналізовано 19 джерел англійською та українською мовами. Описано два випадки базальноклітинної базаліоми у хворих молодого віку з нетиповою локалізацією, дерматоскопічні та ультрасонографічні показники, кореляцію з патоморфологічним діагнозом. Дерматоскопічні показники оцінювали за алгоритмом Г. Кіттлера, УЗД шкіри виконували на апараті експертного класу ACUSON Juniper Ultrasound System з режимами кольорового та енергетичного доплера лінійним мультичастотним трансдюсером (5-17 МГц) за оригінальним протоколом, розробленим Г. С. Аллахвердян.

Результати. БКК – немеланоцитарний рак шкіри, що становить приблизно 70,0 % усіх епітеліальних новоутворів шкіри. Імовірність виникнення БКК з віком значно зростає, особливо у чоловіків. Основні при­чини – багаторазові епізоди надмірної інсоляції або ж зловживання солярієм у зимовий період, вплив еко­логічно несприятливих умов зовнішнього середовища, рентгенівське або радіоактивне опромінення, обтя-жений родинний анамнез, генетичні порушення. Діагноз зазвичай ґрунтується на клінічно-дерматоскопічних особливостях пухлин, які відрізняються локально інфільтративним і деструктивним типом росту й розма­їттям клінічних варіантів. Для діагностики БКК щораз частіше застосовують саме візуалізаційні технології, зокрема такі неінвазійні методи обстеження, як дерматоскопія та високочастотний ультразвук.

Описано клінічні випадки – нетипові епізоди діагностики БКК шкіри з нехарактерним раннім її виник­ненням, нетиповою локалізацією процесу та безпрецедентним раннім віком пацієнтів (21 і 29 років). Отри­мані результати дерматоскопічного та ультрасонографічного обстеження підтверджують специфічну клі­нічну симптоматику та повністю корельовані з патоморфологічним діагнозом.

Висновки. Захворюваність на базальноклітинну карциному з кожним роком невпинно зростає, особливо серед людей молодого віку, а її типова локалізація змінюється. Діагностика базальноклітинної карциноми з використанням дерматоскопії у поєднанні з ультразвуковим дослідженням (подвійний діагностичний тест «Дерматоскопія + ультразвукове дослідження»), ефективна й доцільна, адже дає змогу виявити прояви інвазійного росту новоутворів, їх межі поширення та можливу зміну прилеглої тканини, а також визначити потребу в оперативному лікуванні.