Lviv clinical bulletin 2020, 1(29): 34-38

https://doi.org/10.25040/lkv2020.01.034

Поліморфізм СYР2С9 у хворих із гострим болем у спині та його вплив на ефективність лікування нестероїдними протизапальними засобами

І. Г. Маслова1, Н. О. Михайловська2, Т. М. Слободін2

1Медико-санітарна частина АТ «Мотор-Січ», м. Запоріжжя

2Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, м. Київ

Вступ. Генетичні чинники можуть формувати різні варіанти фізіологічної відповіді на нестероїдні протизапальні засоби (НПЗЗ) – від повної неефективності до появи небажаних реакцій. Наявність мутантних алелей гена CYP2C9, що кодує основний фермент біотрансформації НПЗЗ в печінці -цитохрому Р4502С9, зумовлює знижену його активність і уповільнений метаболізм НПЗЗ, підвищення ризику побічних ефектів, передозування ліків.

Мета. Дослідити поліморфізм CYP2C9 у хворих із гострим болем у спині та його вплив на ефективність лікування НПЗЗ.

Матеріали й методи. Для 93 хворих із гострим больовим синдромом і загостренням хронічного больового синдрому визначали алельні варіанти СYР2С9*2 і СYР2С9*3 гена СYР2С9 методом полімеразної ланцюгової реакції. Упродовж 10 днів хворі отримували лікування мелоксикамом (15,0 мг/добу) або целекоксибом (200,0 мг/добу). У 1-й, 10-й дні лікування проводили оцінку за допомогою візуальної аналогової шкали болю із подальшим статистичним опрацюванням результатів.

Результати. Для маркера CYP2C9(Arg144Cys) генотип ArgA3ys фіксували у 20,4 % випадків, генотипу Cys/ Cys не виявлено. Для маркера CYP2C9(Ile369Leu) генотип Ile/Leu траплявся у 12,9 % випадків, генотипу Leu/Leu не виявлено. Гетерозиготи за CYP2C9(Arg144Cys) і CYP2C9(IIe369Leu) демонстрували швидші темпи послаблення болю порівняно з гомозиготами на 10-й день лікування зі статистичною значущістю для групи, що вживали целекоксиб.

Висновки. Частота генотипів із мутантними алелями CYP2C9(Arg144Cys) і CYP2C9(IIe369Leu) у нашій популяції становить близько 20,0 %. Генотипи CYP2C9(Arg144Cys), CYP2C9(IIe369Leu) зумовлювали достовірно кращу відповідь на 10-й день лікування целекоксибом.