Lviv clinical bulletin 2020, 1(29): 8-12

https://doi.org/10.25040/lkv2020.01.008

Ефективність лікування безпліддя методом запліднення in vitro за наявності хронічного ендометриту

Л. Б. Маркін1, Л. І. Сегедій1,2

1Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

2Клініка репродукції людини «Альтернатива»

Вступ. Існують різноманітні методи діагностики ХЕ. Залишається актуальним визначення ефективності використання сучасних методів лікування безпліддя, а саме – запліднення in vitro за наявності ХЕ.

Мета. З’ясувати ефективність лікування безпліддя методом запліднення in vitro за наявності хронічного ендометриту.

Матеріали й методи. Проведено ретроспективний аналіз 150 історій хвороб жінок віком 23-41 рік, що лікувалися з приводу неплідності в клініці репродукції людини «Альтернатива». У 89 (59,3 %) пацієнток вагітність не настала після першого лікувального циклу запліднення in vitro. Для з’ясування причин ненастання вагітності перед продовженням лікування методом запліднення in vitro 58 (І група) пацієнткам проведено гістероскопію у фолікулярну фазу менструального циклу. 31 пацієнтка (ІІ група) відмовилась від проведення діагностичної гістероскопії. Усім пацієнткам І групи під час гістероскопії проведено біопсію ендометрію з наступним гістологічним та імуногістохімічним дослідженням із визначенням CD138.

Результати. За допомогою імуногістохімічного дослідження наявність CD 138 виявлено у 33 (56,9 %) пацієнток І групи, попри те що гістероскопічно ХЕ діагностовано лише у 20 (34,5 %) жінок цієї групи. Усім 33 пацієнткам з верифікованим ХЕ призначено відповідне антибактерійне лікування. Для контролю за ефективністю лікування повторно проведено гістологічне дослідження ендометрію за допомогою пайпель-біопсії у фолікулярну фазу менструального циклу. Відсутність CD138 зафіксовано у 28 (84,8 %) із 33 пролікованих пацієнток. У 25 (43,1 %) пацієнток І групи ХЕ не діагностовано.

Повторне перенесення ембріонів пацієнткам проведено в кріопротоколі у всіх випадках.

Клінічну вагітність діагностовано у 19 (67,8 %) із 28 пацієнток, що їх успішно вилікували від ХЕ, у 14 (56,0 %) із 25, у яких під час проведення гістероскопії не виявлено патологічних змін ендометрію, та у 13 (41,9 %) із 31, яким не проводили відповідну діагностику після першої негативної спроби перенесення ембріонів у порожнину матки.

Висновки. Частота виявлення патологічних змін ендометрію під час гістероскопії серед жінок із порушенням імплантації залишається високою. Проведення імуногістохімічного дослідження ендометрію з визначенням маркера плазматичних клітин CD138 суттєво підвищує точність верифікації хронічного ендометриту. На ефективність лікування методом запліднення in vitro позитивно вплинуло усунення патологічних змін ендометрію, а саме -хронічного ендометриту, виявлених під час гістероскопії та імуногістохімічного дослідження.